Customer insights

Inzicht in wat uw klanten écht willen!

Hoe geeft u uw product de wow-factor? Alles begint met het concretiseren van de marktvraag, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Een R&D-afdeling denkt vaak direct in technische oplossingen naar eigen inzicht. Een marketeer denkt in niet-concrete termen. En beide kunnen veel verschillen van hoe de consument er werkelijk over denkt.

Effectieve Productontwikkeling: CQM helpt de klantwens kwantitatief in beeld te brengen
Wensen op het gebied van producteigenschappen en onderscheidend vermogen worden bepaald, maar ook de elementaire 'vanzelfsprekende' aspecten vergeten we niet. Vage termen zoals mooi, snel of gebruiksvriendelijk worden in concrete systeemeisen omgezet. Daarbij stellen we prioriteiten in producteigenschappen en -prestaties, zodat een optimale balans en een haalbaar product ontstaat. 

CQM vertaalt subjectieve vragen naar specifieke systeemeisen
Kortom: CQM vertaalt de subjectieve marktvraag naar specifieke systeemeisen, zodat uw nieuwe product echt is wat de markt wil. Op die manier helpen we bedrijven om de juiste ontwikkeltrajecten te selecteren en definiëren, zodat alleen kansrijke R&D-projecten worden doorgezet.

Wieke Selten MSc

Wieke Selten MSc

Consultant