Factbased Development

Innoveren zonder problemen

Ontwikkeling is een voortdurende uitdaging om uw product zo snel mogelijk foutloos in de markt te zetten. Technische problemen wilt u voorkomen en zo vroeg mogelijk signaleren. Immers, het terugroepen van een product uit de markt is duur en slecht voor uw imago. Een door technische problemen uitgestelde productintroductie kan veel logistieke problemen opleveren. En ook haperingen in het ontwikkeltraject zelf kunnen voor de nodige vertraging zorgen. 

CQM helpt u bij slimmere en snellere productontwikkelingen
Het is belangrijk om technische problemen zo vroeg mogelijk te voorzien, want meestal zijn ze lastiger op te lossen naarmate het ontwikkeltraject verder is gevorderd. Ook dat pakt CQM op een kwantitatieve manier aan. Al in een heel vroeg stadium voorspellen we de performance: hoe goed zal het product aan de uiteindelijke specificaties voldoen? Met een wiskundig model vertalen we de eindproductspecificaties naar componenten- en procesparameters. Met dat model kunt u ook veranderingen in het ontwerp doorrekenen en de realiteit zo dicht mogelijk benaderen. Bovendien geeft het inzicht in de werking van het product en de processen, waardoor u problemen voorkomt en niet achter de feiten aanloopt. De CQM-aanpak heeft zich inmiddels volop bewezen: bij het ontwikkelen van een optimaal product én de processen die daar aan ten grondslag liggen. First time right ontwerpen, en vooral: begrijpen hoe het werkt.

Van ontwerp naar massaproductie
Als het basisontwerp is bepaald, bereidt u uw nieuwe product voor voor massaproductie. De productielijn wordt ingeregeld en geoptimaliseerd. Hoe krijgt u zo snel mogelijk een stabiel en voorspelbaar proces dat aan de gestelde eisen voldoet? Factbased moet worden aangetoond dat aan de hoge eisen van productie is voldaan. Aspecten als de levensduur of reliability van het product moeten worden meegenomen. In deze fase speelt problem solving ook vaak een belangrijke rol.

De CQM-aanpak heeft zich inmiddels volop bewezen: bij het ontwikkelen van een optimaal product én de processen die daar aan ten grondslag liggen. First time right ontwerpen, en vooral: begrijpen hoe het werkt. Daardoor ontwikkelt u eenvoudiger, sneller én beter.

Dr. ir. Peter Stehouwer

Dr. ir. Peter Stehouwer

Senior Principal Consultant