Functionaliteiten Routeplanningservice

De routeplanningservice van CQM is ideaal voor bedrijven met veel transportbewegingen naar een grote hoeveelheid locaties. Het helpt Planners bij het nemen van beslissingen met behulp van routeberekeningen en afstandenmatrices. Bovendien is het mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende alternatieven op een intermodaal traject. 
Hieronder nog even de belangrijkste functies: 

Kaartmateriaal
Het kaartmateriaal is gebaseerd op onderliggende data van OpenStreetMap. De kaartstijl (visualisatie) is door CQM volledig toegespitst op beroepsvervoer. Dat betekent enerzijds bijvoorbeeld dat wegen en wegnummers duidelijk te herkennen zijn. En anderzijds dat details die niet interessant zijn voor vrachtvervoer, zijn weggelaten. De kaarten bevatten gegevens van de hele wereld en zijn altijd beschikbaar en actueel.

Tegels
Voor interactieve kaartcomponenten kunt u gebruik maken van onze tegelserver. De server ondersteunt het tegelformaat van o.a. Google en OpenLayers.
Tegels zijn 256 × 256 pixel PNG bestanden.
Het URL-formaat is /zoom/x/y.png

Statische plaatjes
Het is ook mogelijk om statische plaatjes op te vragen in verschillende grootten. Hierop kunnen plaatsaanduidingen en routes worden gevisualiseerd.

Geocoderen
Om een route tussen twee locaties te kunnen berekenen, moeten deze locaties eerst gekoppeld worden aan de digitale wegenkaart. Dat is geocoderen.

Geocode
De (web)service koppelt door middel van geocodering een locatie aan de kaart. Ingevoerde adresinformatie (land, plaats, postcode, straatnaam en huisnummer), wordt omgezet in een bijbehorend geografisch coördinaat, dat vervolgens met een markering exact op de kaart is aan te geven.

Reverse geocode
Met omgekeerde geocodering is het mogelijk een bepaald adres of plaatsnaam te vinden op basis van ingevoerde breedte- en lengtegraad. Op deze manier kan een GPS-coördinaat worden omgezet naar een leesbaar adres.
Beide methoden geven de dichtstbijzijnde locatie in de kaart terug, in de vorm van een breedte- en lengtegraad en geven ook informatie over de kwaliteit van de match.

Routeberekening
De basis van een goede planning is een optimale routeberekening. Met plan.cqm.nl kunt u routes berekenen van A naar B. Bovendien kunt u de routes via bepaalde punten te laten lopen. De beschikbare trajectinformatie is grenzeloos. Per route kunt u zien welke landen worden doorkruist en hoe lang in elk land gereden wordt.

 

 

 

Afstandenmatrices
Onze routeplanningservice rekent zeer snel de onderlinge afstanden uit tussen grote verzamelingen adressen. Dit maakt automatische ritplanning mogelijk. U kunt dan orders over voertuigen verdelen en per voertuig de ideale route bepalen.

 

 

 

Intermodale routeplanner
Naast standaard routeplanning is het ook mogelijk intermodale routes te plannen. Plan.cqm.nl kan alternatieve routes berekenen waarbij meerdere modaliteiten gebruikt worden. Dit geeft u direct inzicht in de mogelijkheden. U kunt snel keuzes maken voor de te volgen route.

 

 

 

 

Afspraak maken voor demo?
Wilt u meer weten over de functionaliteiten van onze routeplanningservice of bent u gewoon benieuwd wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan meteen contact op, wij komen het u graag vrijblijvend laten zien.

Ir. Peter Hulsen

Ir. Peter Hulsen

Partner