S&OP - Sales & Operations Planning

S&OP als de kern van een geintegreerde supply chain

Om uw supply chain perfect op orde te hebben is een geintegreerde strategische en tactische planning bittere noodzaak. 
Een tactische planning die zich richt op het in lijn brengen van vraag en aanbod. De vraag in de vorm van sales plannen. Het aanbod in de vorm van aanvullen van voorraden vanuit de leveranciers, plannen voor inzet van productiecapaciteit en het inzetten van magazijn- en transportcapaciteit in de distributie. 
Een strategische planning gericht op de uitfasering van oude en de introductie van nieuwe producten, het maken van afspraken met leveranciers, het scheppen van voldoende productiecapaciteit, het scheppen van voldoende magazijn- en transportcapaciteit. 
Dit alles geintegreerd in een goed afgestemd, samenhangend en uitvoerbaar plan dat financieel goed onderbouwd is. 

 

De groei naar een succesvol S&OP proces 

Gartner heeft een maturity model ontwikkeld en heeft beschreven hoe deze maturity bereikt kan worden. Kern van het verhaal is dat op alle belangrijke business onderdelen stappen nodig zijn om van onbewust en onbekwaam te groeien naar bewust en bekwaam. Dit vergt stevige veranderingen in leiderschap, de uitvoerende organisatie, de processen en de ondersteunende systemen. Dit alles in een groeiende verbinding en samenwerking in het netwerk van leveranciers en klanten.
Het is verstandig om afhankelijk van het huidige maturity level en de complexiteit van de supply chain een iteratief groeiproces in te zetten onder het motto denk groot (ga op weg naar het perfecte proces), start klein (begin met een haalbare eerste doel dat snel bereikt kan worden) en groei snel (zorg ervoor dat het momentum richting het perfecte proces krachtig doorzet).

 

Welke stappen horen bij de groei naar een succesvol S&OP proces

Vier stappen zijn nodig en de betrokkenheid van de gehele organisatie. 

Stap 1 – Awareness. 

De leiding wordt zich bewust van de kracht en mogelijkheden van een geintegreerd S&OP proces en de noodzakelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn inclusief een (maatwerk) software systeem om dit proces te ondersteunen. De mensen en middelen worden beschikbaar gesteld om een start te maken met de iteratieve ontwikkeling.
Vervolgens worden de volgende 3 stappen iteratief doorlopen.

Stap 2 – Ontwerp. 

Een nieuwe fase in de groei van het S&OP proces wordt ontworpen inclusief een plan voor de introductie in de organisatie. Daarnaast wordt een ontwerp en implementatieplan voor (de uitbreidingen van) het software systeem dat dit proces gaat ondersteunen. 

Stap 3 – Implementatie. 

Het software systeem wordt (verder) ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit loopt parallel aan de organisatorische veranderingen die nodig zijn om het S&OP proces verder geïmplementeerd te krijgen.

Stap 4 – Borging. 

De wereld om u heen verandert voortdurend. Om de gekozen oplossing toekomst-vast te maken dienen op specifieke plaatsen in uw processen en systemen ‘thermometers’ te worden aangebracht. Deze metingen stellen u in staat om de kwaliteit van plannen en uitvoering te monitoren en veranderingen in de omgeving te signaleren. Deze feedback stelt u in staat om snel en adequaat te reageren en zo mensen, processen en systemen (en daarmee het resultaat) op het gewenste hoge niveau te houden.

 

Wilt u ook een succesvol S&OP proces?

Met een intelligent S&OP proces bereikt u de optimale balans in uw supply chain. Sales en operations zijn strategisch en tactisch perfect op elkaar afgestemd. De klanten zijn tevreden. De omzet groeit. De kosten worden beheerst. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jan van Doremalen of stel hier uw vraag.
 

Dr.ir. Jan van Doremalen

Dr.ir. Jan van Doremalen

Partner