4 stappen naar intelligent voorraadbeheer

08/12/2015

Voorraden zijn een belangrijke buffer om de planning en uitvoering van inkoop, productie en verkoop goed te laten verlopen. Maar opslag van voorraden kost geld en ruimte en brengt financiële risico’s met zich mee. Hoe legt u de juiste artikelen in de juiste aantallen op het juiste moment op de juiste plek? Het antwoord: intelligent voorraadbeheer, de optimale balans tussen de laagst mogelijke voorraadkosten en de hoogst mogelijke leverbetrouwbaarheid. CQM heeft er vier stappen voor.

We hebben de vier stappen ontwikkeld op basis van dertig jaar ervaring in intelligent voorraadbeheer. Samen met de opdrachtgever en aan de hand van specifieke bedrijfssituatie bepalen we welke stappen we doorlopen en op welke manier we dat het beste kunnen doen. Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk.

 

Stap 1: Analyse

Breng eerst de voorraden en de processen die eromheen spelen in kaart. Deze analyse toont direct de knelpunten aan en geeft richting aan de oplossingen waarmee de grootste verbeteringen kunnen worden bereikt. Avandis is een van Europa’s grootste en modernste bottelarijen. Samen met de inkopers voerden we een quickscan uit: een analyse van de inkoophistorie en het materiaalgebruik. De knelpunten in het inkoopproces werden al snel zichtbaar. Met enkele eenvoudige aanpassingen in de systemen en betere afspraken met leveranciers werden grote besparingen gerealiseerd.

 

Stap 2: Oplossing

Bepaal de beste voorraadstrategie: waar komen de voorraden voortaan te liggen en hoe moeten ze worden beheerd? Doe dit op basis van analyses van de toekomstige klantvraag en leverancierskenmerken. Neem hierbij ook de impact op de integrale logistieke kosten mee. Na het modelleren en analyseren van alternatieven voor transport, magazijnactiviteiten, voorraden en netwerkstructuur, toonde CQM voor bouwmaterialenleverancier Stiho aan dat een opzet mogelijk was voor de logistieke keten die een kostenreductie van 15% opleverde.

 

Stap 3: Implementatie

Bedenk niet alleen de oplossing, maar verbeter ook de planningsprocessen en train de planners. Schenk daarbij aandacht aan het inrichten, aanpassen of vervangen van planningssystemen. Te veel of te weinig voorraad, lange levertijden, onverkoopbare voorraad. Het waren de belangrijkste pijnpunten in de samenwerking tussen NXP en een aantal klanten. Met de implementatie van een ‘Collaborative Planning’-oplossing, konden in de keten miljoenen worden bespaard.

 

Stap 4: Borging

Implementeer op specifieke plaatsen in processen en systemen zogenoemde ‘thermometers’ om de gekozen oplossing toekomstbestendig te maken. Deze monitoren de kwaliteit van het voorraadbeheer en signaleren veranderingen in de omgeving. Zo kan snel en adequaat worden bijgestuurd zodat de optimale balans behouden blijft. Assortimenten veranderen, productielocaties verschuiven, tarieven worden aangepast. Continue wordt er aan het netwerk gesleuteld en geknaagd. Niet alleen operationeel maar ook in het groot, in de wereld om ons heen. ‘Zijn we nog op de goede weg?’ is dan een logische vraag. CQM ondersteunde Philips bij de ‘herijking’ van de distributiestructuur in Europa.
 

Meer weten over wat intelligent voorraadbeheer voor u kan betekenen?

Onze consultants komen graag naar u toe!

 

Meer blogs van CQM-consultants lezen? Klik hier.

Dr. ir. Jan van Doremalen

Dr. ir. Jan van Doremalen

Partner