Werkwijze

Think big, start small en scale fast!

Bijna alles kan door kwantificering en met wiskundige modellering worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. De projecten waaraan en de klanten voor wie we werken zijn dan ook uitermate divers. Onze werkwijze heeft echter altijd één kenmerkende signatuur. 

 

De kracht van CQM

CQM hecht namelijk grote waarde aan samenwerking met de opdrachtgever. Als één team vraagstukken aanpakken en oplossen. Iteratief ontwikkelen, agile development, scrummen. Hoe je het ook noemt, wij geloven in intensieve samenwerking. Sámen specificeren we de problematiek, brengen de variabelen, onzekerheden en invloedsfactoren in kaart en pakken het vraagstuk kwantitatief en modelmatig aan. 

 

Praktische wiskunde

​Door deze aanpak wordt het probleem duidelijk en komt de achtergrond ervan aan het licht. CQM's methodologische kennis werkt alleen in combinatie met de inhoudelijke praktijk van de opdrachtgever. Een model biedt de mogelijkheid om samen met u alternatieve oplossingen te vergelijken, een optimale beslissing te onderbouwen of andere verbetervoorstellen af te leiden. Concrete oplossingen waar u dus onmiddellijk wat aan heeft. De CQM-aanpak helpt u problemen beter te begrijpen en vervolgens structurele verbeteringen te bereiken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van maatwerk software of het factbased ondersteunen van managementbeslissingen. Zo werken wij. Van x naar u.

Dr. ir. Arjen Vestjens

Dr. ir. Arjen Vestjens

Managing Partner