Om jouw supply chain perfect op orde te hebben is een geintegreerde strategische en tactische planning bittere noodzaak. Een tactische planning die zich richt op het in lijn brengen van vraag en aanbod. De vraag in de vorm van sales plannen. Het aanbod in de vorm van aanvullen van voorraden vanuit de leveranciers, plannen voor inzet van productiecapaciteit en het inzetten van magazijn- en transportcapaciteit in de distributie. Een strategische planning gericht op de uitfasering van oude en de introductie van nieuwe producten, het maken van afspraken met leveranciers, het scheppen van voldoende productiecapaciteit, het scheppen van voldoende magazijn- en transportcapaciteit. Dit alles geintegreerd in een goed afgestemd, samenhangend en uitvoerbaar plan dat financieel goed onderbouwd is. Oftewel: een efficiente Sales & Operations Planning (S&OP).

 

De groei naar een succesvol S&OP proces 

Gartner heeft een maturity model ontwikkeld en heeft beschreven hoe deze maturity bereikt kan worden. Kern van het verhaal is dat op alle belangrijke businessonderdelen stappen nodig zijn om van onbewust en onbekwaam te groeien naar bewust en bekwaam. Dit vergt stevige veranderingen in leiderschap, de uitvoerende organisatie, de processen en de ondersteunende systemen. Dit alles in een groeiende verbinding en samenwerking in het netwerk van leveranciers en klanten.

Het is verstandig om afhankelijk van het huidige maturity level en de complexiteit van de supply chain een iteratief groeiproces in te zetten onder het motto denk groot (ga op weg naar het perfecte proces), start klein (begin met een haalbare eerste doel dat snel bereikt kan worden) en groei snel (zorg ervoor dat het momentum richting het perfecte proces krachtig doorzet).

 

Welke stappen zet je naar een succesvol S&OP proces?

Vier stappen zijn nodig en de betrokkenheid van de gehele organisatie. We lichten ze toe:

Stap 1 – Awareness

De leiding wordt zich bewust van de kracht en mogelijkheden van een geintegreerd S&OP proces en de noodzakelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn inclusief een (maatwerk) software systeem om dit proces te ondersteunen. De mensen en middelen worden beschikbaar gesteld om een start te maken met de iteratieve ontwikkeling.
Vervolgens worden de volgende 3 stappen iteratief doorlopen.

Stap 2 – Ontwerp

Een nieuwe fase in de groei van het S&OP proces wordt ontworpen inclusief een plan voor de introductie in de organisatie. Daarnaast wordt een ontwerp en implementatieplan voor (de uitbreidingen van) het software systeem dat dit proces gaat ondersteunen. 

Stap 3 – Implementatie

Het software systeem wordt (verder) ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit loopt parallel aan de organisatorische veranderingen die nodig zijn om het S&OP proces verder geïmplementeerd te krijgen.

Stap 4 – Borging

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Om de gekozen oplossing toekomstvast te maken dienen op specifieke plaatsen in jouw processen en systemen ‘thermometers’ te worden aangebracht. Deze metingen stellen jou in staat om de kwaliteit van plannen en uitvoering te monitoren en veranderingen in de omgeving te signaleren. Deze feedback stelt je tevens in staat om snel en adequaat te reageren en zo mensen, processen en systemen (en daarmee het resultaat) op het gewenste hoge niveau te houden.

 

Wil jij ook een succesvol S&OP proces?

Met een intelligent S&OP proces bereik je de optimale balans in jouw supply chain. Sales en operations zijn strategisch en tactisch perfect op elkaar afgestemd. De klanten zijn tevreden. De omzet groeit. De kosten worden beheerst. Wil jij dat ook? Neem dan contact op met Jan van Doremalen!

Jan van Doremalen
Jan van Doremalen helpt je graag verder Neem contact op