Gegevens over het gebruik van producten, over consumentenvoorkeuren, over koopgedrag, over informatiestromen, over verkeersstromen etcetera, komen meer en meer ter beschikking. Er zijn platforms waar deze data centraal opgeslagen worden en, al dan niet tegen betaling, door iedereen gebruikt kunnen worden. Bedrijven hebben eigen data over hun producten, productieprocessen en logistiek. Publieke en private data kunnen gecombineerd worden. Een bron van antwoorden op veel vragen. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van ‘Big Data’? En biedt het voor jou wel de juiste oplossing?

 

Van data naar informatie

Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe haal je kennis uit al die data? Welke vragen kunnen er wel en welke vragen kunnen er niet mee beantwoord worden? Het formuleren van een goede vraagstelling is nog niet zo eenvoudig. Bovendien wil veel data niet zeggen dat er geen onjuiste conclusies getrokken worden. Veel klantvragen gaan over het bepalen van de factoren die invloed hebben op een bepaalde prestatiemaat (KPI). Bijvoorbeeld: welke factoren beïnvloeden het koopgedrag van een bepaald type product, welke factoren zorgen er voor dat je een grotere kans hebt op een ziekte, betere sportprestaties, etcetera. Om zuivere antwoorden op de vraagstellingen te kunnen geven zijn meerdere disciplines nodig: inhoudelijke kennis van het toepassingsgebied én kennis van het koppelen van verschillende bestanden, het leggen van relaties en het begrijpen van de kwaliteit van die relaties. 

 

Data Science en Big Data

In de wereld om ons heen zien wij: 

  1. onze klanten met inhoudelijke kennis
  2. kennisinstellingen met een focus op methodes en technieken en
  3. ICT-bedrijven met een focus op platform, tooling en visualisatieoplossingen.

De aanpak van CQM is uniek, omdat wij alle drie combineren! Wij noemen dat: Data Science. Met ruim 40 jaar ervaring op dit gebied heeft CQM de beschikking over een multidisciplinair team met domeinkennis, IT-experts en natuurlijk de nieuwste en klassieke data analyse technieken. Juist de combinatie van deze disciplines zorgt ervoor dat wij jou kunnen helpen bij het formuleren van de juiste vraagstelling, het uitvoeren van juiste data analyses en het interpreteren van de resultaten. Want alleen dán haal je waardevolle kennis uit jouw data!

 

Ruime ervaring in small, medium en Big Data Science

Data science is de term voor het winnen en analyseren van kennis uit data door middel van technieken en theorieën uit vakgebieden zoals wiskunde, statistiek en informatietechnologie. De input voor data science kan Big Data zijn. Dit is de term voor datasets die zo groot of complex zijn dat ze niet door reguliere database management systemen kunnen worden verwerkt. Hoewel vooral de term Big Data soms als ‘antwoord der antwoorden’ wordt gezien, weten wij door onze jarenlange ervaring dat het verzamelen van data nooit een doel op zich is. CQM begint altijd bij de vraag en niet bij het antwoord. Daarom vormen data nooit het startpunt, maar kunnen ze wel de weg naar de oplossing zijn. Elk vraagstuk vereist een aanpak op maat, waarbij complexe algoritmiek alleen wordt gebruikt als het echt nodig is. Maar áls het nodig is, hebben wij de kennis en ervaring van statistiek, optimalisatie en software engineering om op de juiste manier met small, medium en Big Data als onderdeel van data science om te gaan. 

 

Stel jouw Big Data vraag

Ben je benieuwd wat CQM voor jouw organisatie zou kunnen betekenen op het gebied van Data Science? Hieronder zie je een korte presentatie van recente typische vraagstellingen én oplossingen met behulp van big data. Contact opnemen met Peter Stehouwer mag ook!

 

 

 

Peter Stehouwer
Peter Stehouwer helpt je graag verder Neem contact op