Waarschijnlijk heb je veel tijd en geld gestoken in het vergaren van jouw data. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de bijbehorende statistische analyse om hieruit de juiste inzichten te krijgen. Een statistische analyse is belangrijk omdat hiermee op een objectieve manier antwoord wordt verkregen op gestelde vragen of dat er inzicht kan worden verkregen in de structuur van grote datasets. 

 

Data vergaren op twee manieren

Uiteraard zijn tussenvormen mogelijk, maar wij vergaren data ruwweg altijd op twee manieren. Op de eerste plaats kan data vergaard worden om een vooraf gestelde vraag te beantwoorden. Aan de hand van deze vraag wordt er gekeken welke data nodig is om deze vraag te beantwoorden en zal de data verzameling beginnen. Op de tweede plaats kan er sprake zijn van terloops vergaarde data. Een statistische analyse kan dan aantonen in hoeverre deze data informatie bevat die uw business kan verbeteren. Dit laatste komt steeds vaker voor en valt onder de noemer big data

 

Welke statistische analyse het beste gebruiken?

Voor data die vergaard is om een vooraf gestelde vraag te beantwoorden, ligt meestal de analysemethode ook al vast. In veel gevallen kunnen technieken als t-testen, variantie analyses (ANOVA) maar ook regressieanalyses en covariantieanalyses gebruikt worden. 

Welke methode het meest geschikt is hangt af van het type factoren, de responsie en hoe de data is verzameld. Zo kan er sprake zijn van klassificatiefactoren (bijvoorbeeld: type scheerapparaat) en continue factoren (bijvoorbeeld: hoeveelheid kunstmest). De responsie kan ook verschillende vormen aannemen zoals continue, telling, of een geordende schaal (bijvoorbeeld: slecht, redelijk, goed). In het geval van terloops vergaarde big data zijn exploratieve methoden (bijvoorbeeld: stem-leaf plots, median polish, resistant smoothing) mogelijk beter op hun plaats zijn. 

 

CQM helpen met jouw statistische analyse?

Iedere situatie en vraagstelling heeft zijn eigen specifieke aanpak en statistische analyse nodig. CQM helpt jou graag in jouw keuze welke statistische analyse voor u het best van toepassing is. Onze consultants zijn goed in staat om jou te ondersteunen bij het vertalen van uw vraag naar een project voorstel. In dit voorstel zal aandacht worden besteed aan het data vergaarplan, de statistische analyse en de interpretatie van het resultaat. Communicatie is voor CQM belangrijk en de boodschap zal zo worden geformuleerd dat het duidelijk is voor jou en jouw organisatie. Meer weten? Emy helpt je graag!

 

Praktijkvoorbeelden

In de cases van Douwe Egberts en NS kun je zien wat we hebben betekend voor andere organisaties. 

 

Emy Hermens
Emy Hermens helpt je graag verder Neem contact op