Raad van Commissarissen

De RvC staat directie / managementteam met raad terzijde, houdt toezicht op het beleid  en op de algemene gang van zaken in een organisatie. Vanwege hun expertise, netwerk en positie in het maatschappelijke veld, heeft CQM de volgende commissarissen:

 

   Peter van Laarhoven (voorzitter)
   Board Member | Strategy - Consultancy - Governance  
  

 

 

 

   Cees van Uijen
   General Manager
   - Philips Innovation Services  

 

 

 

   Sikko Wittermans
   Vice President R&D-cluster Machine Architecture & Industrialization 
   - ASML