De RvC staat directie / managementteam met raad terzijde, houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken in een organisatie. Vanwege hun expertise, netwerk en positie in het maatschappelijke veld, heeft CQM de volgende commissarissen:

 

   Peter van Laarhoven (voorzitter)
   Board Member | Strategy - Consultancy - Governance
 

 

 
  

   Arno Aarts
   Fiscaal Vennoot
   - Wesselman Accountants | Adviseurs  

 


 

   Sikko Wittermans
   Vice President R&D
   - ASML