Innoveren is meer dan het invoeren van een nieuwe software-applicatie. Innovatie is niet alleen een goed idee. Wat is het geheim achter succesvolle innovaties van Google, Amazon, Tesla, Uber en AirBnB? Het succes zit vooral in de zoektocht naar nieuwe inzichten en ideeën.


Innovatie is een houding 

1) Innovatie start met vertrouwen. 
De wereld is complex, en wordt steeds complexer. Het is niet meer mogelijk om alles van te voren te bedenken en specificeren. Het vergt vertrouwen in het proces en in de samenwerking met elkaar om te innoveren. Ons advies: start klein. Zo minimaliseer je risico’s en heb je de mogelijkheid iedereen aan te sluiten  in het proces. Op die manier leg je een basis voor innovatie.

2) Innovatie betekent experimenteren. 
Bedrijven implementeren nieuwe software-toepassingen en verbeterde processen. Dit is geen innovatie. Je krijgt wat je vraagt. Implementeren is eenvoudig om te buigen naar innovatie door te gaan experimenteren. Naast je af te vragen: wat wil ik opleveren of bereiken? Stel je jezelf ook de vragen: wat wil ik leren? Welke data heb ik nodig om na oplevering te blijven leren? Dit is de enige manier om telkens te blijven innoveren. 

3) De kern van innovatie is nieuwsgierigheid!
Willen weten hoe het zit. En niet zomaar weten hoe het zit, maar écht weten. Zaken onderbouwen met feiten. Op basis van data.
Nieuwsgierigheid begint met het stellen van de juiste vragen:

-    Wat is er gebeurd? En waarom?
-    Wat gaat of kan er gaan gebeuren?
-    Wat is het beste resultaat dat we kunnen bereiken?

Deze vragen kunnen we bij CQM beantwoorden met wiskunde. Door het toepassen van data-analyse, statistiek, simulatie, voorspelmodellen en wiskundige optimalisatie kom je tot nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Dit is de kern van innovatie!

4) Innovatie vergt doorzettingsvermogen.
Wat gebeurt er als je die vragen binnen een organisatie stelt? Je hebt te maken met verschillende mensen en dus verschillende antwoorden. Mensen hebben zelf het gevoel expert te zijn; we doen het al jaren zo. Bovendien is data verzamelen nog best lastig. Soms is er geen data, of te weinig. Soms  is data vervuild. Of komt het uit verschillende bronnen, waardoor het moeilijk te koppelen is. Om vragen te onderbouwen met data is dus ook een behoorlijke portie doorzettingsvermogen nodig. Maar doorzetten wordt beloond.


CQM helpt bedrijven innoveren!

Innovatie is dus een houding. De kern is nieuwsgierigheid. De oplossing is data. 
CQM is expert op het gebied van data. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring als het gaat om het winnen en analyseren van kennis uit data door middel van statistische experimenten, optimalisatietechnieken en software-engineering. ‘Willen leren’ is wat onze consultants drijft. Aan nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen geen gebrek. En wij helpen jou ook graag bij jouw proces; van data naar ideeën, nieuwe inzichten en feiten. Samen innoveren, dat is wat wij doen!


Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over onze visie op innovatie? Of ben je benieuwd wat CQM voor jouw organisatie kan betekenen op dit gebied? Peter vertelt het je graag!

Deze tekst is gebaseerd op de presentatie ‘Succesformules in de logistiek’ van Peter Hulsen, o.a. tijdens ICT & Logistiek 2015

Peter Hulsen
Peter Hulsen helpt je graag verder Neem contact op