De wereld verandert snel. Wendbaarheid en flexibiliteit worden daarom steeds belangrijker. Bedrijven moeten anticiperen op trends en proactief beslissingen nemen om succesvol te zijn. Missers zijn niet geoorloofd. En zijn ook niet meer nodig… Want met een Digital Twin – een (realtime) virtuele weergave van een fysiek object of systeem – kun je door middel van een nagebootste weergave van de realiteit, heel helder en zonder risico zien hoe een product/systeem zich gedraagt. Dit kan met een simulatie of beschreven in een model. De digitale representatie maakt het mogelijk de gevolgen van veranderde omstandigheden te voorspellen, visualiseren en analyseren. Met dit inzicht kun je de effectiviteit en nauwkeurigheid van besluitvorming vergroten, prestaties verbeteren en processen optimaliseren!

 

Waarvoor kan ik een Digital Twin gebruiken?

Digital Twins worden in de vroege stadia van productontwikkeling gebruikt. Bij het ontwerp van een nieuw product (R&D). Maar ook bij de productie zelf en in latere stadia van de product life cycle, zoals inspectie en onderhoud. Zeker in omgevingen met een sterke concurrentie kunnen zelfs de kleinste verbeteringen een groot verschil maken. De digitale transformatie naar dynamische, zelflerende systemen zoals Digital Twins, predictive simulatie en AI, is hierbij onmisbaar.  

Maar ook in de supply chain wordt steeds meer met Digital Twins en simulatietechnologie gewerkt. Bedenk het voordeel van een digitaal model bouwen waarop in een virtuele omgeving allerlei acties en scenario’s kunnen worden getest voordat ze fysiek – in de echte wereld – worden uitgevoerd. Dus zonder enig risico te lopen of de normale gang van zaken te verstoren.

 

Digital Twins van CQM

We helpen onze opdrachtgevers al 40 jaar door met Data Science en slimme analysemethoden (modellen en simulaties) complexe processen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld door de impact van beslissingen te voorspellen zodat ze vervolgens factbased kunnen worden genomen. We kunnen dus wel stellen dat we behoorlijk wat ervaring hebben met Digital Twins en simulatie, zowel bij de optimalisatie van de supply chain (planning en logistiek) als in de verbetering van product- en procesinnovatie (R&D).

Een aantal succesvolle toepassingen van Digital Twins uit de praktijk van CQM:

 

Ook een Digital Twin?

Wil je meer weten of en hoe een Digital Twin jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met Jan van Doremalen op. Dan maken we een afspraak voor een kop koffie, virtueel of in de echte wereld.

 

Ook interessant op dit gebied:

 

Jan van Doremalen
Jan van Doremalen helpt je graag verder Neem contact op