CQM in Big Data Alliance

10/10/2016

De Big Data Alliance is een nationaal breed gedragen platform op het gebied van… big data. Het belangrijkste doel van de alliantie is het bevorderen van samenwerking tussen universitaire kenniscentra en het bedrijfsleven, zowel op het gebied van onderzoek als op onderwijs en talentontwikkeling. De Big Data Alliance organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten (congres/seminars) waar bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, heeft een online platform (website) en speciale programma’s die initiatieven ontwikkelen en periodiek bijeenkomen rond specifieke thema’s. 

CQM is partner van de Big Data Alliance omdat wij geloven in de opvatting dat kennis delen, ideeën uitwisselen en sámenwerken de beste manier is om vooruit te komen op een bepaald vakgebied. CQM brengt meer dan 35 jaar ervaring in data science en big data. De alliantie biedt een mooi platform om deel te nemen aan allerlei innovatie programma’s die aansluiten bij de interesses uit ons klantenveld, zoals Smart Ports, Smart Energy en Agri & Food. 
Wij kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking met alle Big Data Alliance partners!

 

CQM is als data science expert gespecialiseerd in een breed spectrum aan technieken die nodig zijn om optimaal gebruik te maken van ‘data’. Van het stellen van de juiste vragen en het verzamelen van bruikbare gegevens, tot het toepassen van de meest geavanceerde analytische technieken, en uiteindelijk het ontwikkelen van interfaces die de informatie op visueel aantrekkelijke wijze eenvoudig interpreteerbaar maken. 

Ir. Peter Hulsen

Ir. Peter Hulsen

Partner