Innovatie – de kracht van klein

Onlangs had ik een gesprek met een pas afgestudeerde Technisch Bedrijfskundige dat mijn beeld weer eens bevestigde: in het bedrijfsleven vragen urgente zaken vaak zoveel aandacht en tijd, dat ‘wel-belangrijke-maar-niet-urgente’ zaken zoals structurele verbeteringen en innovatie ondersneeuwen. Zijn afstudeeronderzoek was een periode waarin hij zich concentreerde op één groot vraagstuk, maar in zijn eerste baan regeert de waan van de dag: vele kleine klussen met hoge prioriteit. Daardoor ontbreekt de tijd voor reflectie en het aanpakken van overkoepelende initiatieven. En dat is niet alleen bij hem het geval.

In deze blog bespreek ik de kracht van klein in innovatieprocessen.

De kracht van kleine stappen

Organiseer innovatieprojecten / veranderingstrajecten zo dat dat kleine stappen gemaakt kunnen worden, die én bijdragen aan het grotere einddoel én concreet resultaat opleveren. Binnen CQM hanteren we de spreuk ‘think big, start small, scale fast’ om onze werkwijze in dit soort trajecten te beschrijven. Het is belangrijk om een gezamenlijk beeld van ‘de stip op de horizon’ te hebben, en vervolgens in kleine, overzichtelijke stappen daar naartoe te werken. Verandermanagement-goeroe John Kotter gaf al aan waarom deze manier van werken bijdraagt aan succes: als de resultaten van eerste korte iteraties concreet en succesvol zijn, geeft dat iedereen energie en motivatie om de vervolgstappen in het grote traject te gaan zetten. Bovendien geeft deze iteratieve manier van werken voldoende ruimte voor alle betrokkenen om te reflecteren en bij te sturen en te genieten van wat al bereikt is. Juist in innovatieve trajecten, waarin de uitkomst niet op voorhand vastligt, is dit noodzakelijk.

De verkenningstocht

Veel van onze projecten betreffen het ontwikkelen en uitwerken van een nieuw concept of een nieuw model of het doen van een data-analyse op een manier die nog niet eerder is gedaan. Met andere woorden: voor de klant is het helemaal nieuw, maar voor ons voor een deel natuurlijk ook. Dat klinkt voor een klant soms spannend: ‘zij hebben dit nog nooit eerder gedaan’. Maar dan gebruik ik daarvoor vaak een vergelijking: we gaan op verkenning op nog onbekend terrein (innovatie!); wat we daar precies tegenkomen, is nu nog onbekend, maar…. wij hebben heel veel ervaring met verkenningstochten door vele gebieden; we weten hoe zo’n tocht verloopt en hoe je die dus aan kunt pakken en hoe je je moet voorbereiden.

In onze rugzak nemen we die ervaring van eerdere ‘tochten’ (projecten) mee. Daarnaast hebben we onze analytische én integrerende kijk op de wereld en een hele gereedschapskist vol wiskundige- en modelleerkennis.

Het DNA van CQM

Door onze aanpak en werkwijze merken we de ‘klik’ met bedrijven die een innovatieve houding hebben en voorop willen lopen. We gaan samen op de verkenning. Je zou kunnen zeggen dat dit in ons DNA zit en onze unieke manier van samenwerken karakteriseert.

Meer weten over het DNA van CQM? Of hebt u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek met CQM? Neem contact op met Bram Kranenburg.

Dr.ir. Bram Kranenburg

Dr.ir. Bram Kranenburg

Senior Consultant