Kwantitatieve methoden praktisch toepasbaar door serious gaming

20/06/2016

Serious gaming maakt gebruik van simulaties van de werkelijkheid met het doel om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen in de gesimuleerde praktijksituatie. Bijvoorbeeld het onder realistische omstandigheden en in een veilige omgeving oefenen van nieuwe methoden en vaardigheden. Recent onderzoek bevestigt wat wij ook ervaren in onze trainingen: serious gaming verhoogt de effectiviteit van de training en de plezierervaring[1]

Al meer dan 30 jaar ondersteunt CQM multinationals in het onderbouwen van R&D beslissingen. Of het nu gaat om de productie van beer tenders of wafer steppers… Als gevolg van onze jarenlange betrokkenheid bij ontwikkelprocessen, hebben we waardevolle inzichten verworven en een eigen werkwijze ontwikkeld. Typische stappen die aantoonbaar van kritisch belang zijn bij R&D-beslissingen:

A.    Het definiëren en aanscherpen van de R&D beslissing die genomen moeten worden;
B.    Het vertalen van de beslissing / vraag naar een correct(e) statistisch model / analyse;
C.    Het uitvoeren van de analyse binnen de beschikbare tools (bijv Minitab, JMP, R, ..);
D.    Het interpreteren van de resultaten en de terugkoppeling naar alle stakeholders.

 

Real life situaties simuleren in oefeningen

Het opleiden van onze klanten op basis van onze ervaringen en onze inzichten uit de R&D-praktijk is onderdeel van de CQM-werkwijze. Tot op zekere hoogte past CQM serious gaming concepten hierbij al lange tijd toe in trainingen en bewustmakingsessies: real life situaties worden gesimuleerd in oefeningen. Voorbeelden zijn:

  • Om het bewustzijn voor de SPC manier van werken te verhogen, plaatsen we managers en operators in een gesimuleerd productieproces. Hierdoor kan de  SPC-aanpak realistisch worden geoefend met inzicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende functies  voor de beheersing van het productieproces.
  • We confronteren engineers  met de valkuilen en de harde praktijk op het gebied van het experimenteren en testen. In de Design of  Experiment trainingen werken de deelnemers  met gesimuleerde real life processen als oefening voor het opzetten en interpreteren van experimenten .
  • We gebruiken simulaties van complexe logistieke processen voor oefening in de DMAIC Six Sigma aanpak in  een 'real life toepassing' . Teams strijden tegen elkaar wie de beste verbeteringen behaald door toepassing van de getrainde methodieken.

 

Serious gaming in CQM-trainingen

Door het toepassen van serious gaming in onze trainingen tonen we niet alleen de (meer)waarde van kwantitatieve methoden in de besluitvorming aan maar maken we het vooral ook  toegankelijk en toepasbaar voor de gebruikers in hun werkomgeving. Voor een goed resultaat volstaat niet enkel de statistische analyse, maar zijn alle stappen A t/m D in de aanpak even belangrijk. De meest geavanceerde statistische techniek kan een vage R&D-vraag of slechte communicatie met de stakeholders nooit compenseren. 

 

Steilere leercurve door serious gaming

Uit de feedback op onze trainingen maken wij op dat de deelnemers hun echte werksituatie herkennen en uitgedaagd worden om te experimenteren met de toepassing van nieuwe methodologieën. De leercurve wordt steiler door real life omstandigheden in te bouwen die valkuilen veroorzaken, niet alleen technisch van aard maar ook in aanpak en gedrag. En daarom werken we vaak samen met partners met human dynamics expertise. Een recent voorbeeld van een dergelijke samenwerking (met The Leadership Company) resulteerde in een serieus robot-innovatie spel: The Art of Engineering, je leest er hier meer over. 

 

Uw praktijksituatie, onze serious game

Wij zijn benieuwd naar uw mening en naar de kansen die u ziet in uw organisatie om kwantitatieve methoden toepasbaar te maken via serious gaming. Wat zijn typische situaties? Welke belemmeringen staan in de weg? Wat zijn de belanghebbenden, en wat is een goede wijze om met hun belangen om te gaan? In samenwerking met onze partners is CQM in staat trainingssituaties te ontwikkelen die toegespitst zijn op de praktijksituatie van uw medewerkers. 

Wij geloven in de kracht van kwantitatieve methoden. Bent u er klaar voor om dit met serious gaming ook voor úw medewerkers toegankelijk te maken? Wij gaan graag de uitdaging aan! 
Bel of mail voor meer informatie.

Jean Claassens

 

[1] Oprins, E., M. Bakhuys-Roozeboom, en G. Visschedijk [2013], Effectiviteit van serious gaming in het Onderwijs, TNO-rapport.

 

Altijd op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Volg CQM op LinkedIn!

 

Ing. Jean Claassens

Ing. Jean Claassens

Principal Consultant