Nieuw bij CQM: Britt

Britt Mathijsen (27) is sinds april 2017 in dienst bij CQM. In 2013 rondde Britt de studie Industrial and Applied Mathematics aan de Technische Universiteit Eindhoven af, waarna zij aan diezelfde universiteit verbonden bleef als promovenda. In haar promotieonderzoek heeft ze zich gericht op capaciteitsvraagstukken in grootschalige wachtrijsystemen, zoals ziekenhuizen, datacentra en call centers, waarbij ze zich ook heeft beziggehouden met bijbehorende data-analyse. Ze werkt nu als junior consultant aan vraagstukken rondom Supply Chain Analytics en Data Science.

Dr.ir. Britt Mathijsen

Dr.ir. Britt Mathijsen

Consultant