13/05/2024


Ongeveer een jaar geleden vond de kick-off plaats van een ambitieus trainingsprogramma voor de medewerkers van NS ComIT (afdeling Commercie en IT). Het doel van de trainingen werd daar spontaan als volgt samengevat: ‘Met RDE, daar krijgen we blije reizigers mee’. Inmiddels kunnen we met trots melden dat het trainingsprogramma een groot succes is geweest, met 500 succesvol getrainde medewerkers die nu resultaatgerichter, data- en experimentgedreven werken (RDE-trainingen).

 

Een monsterklus 

Dankzij de fijne samenwerking met het organisatieteam van NS, zijn in groepen van 15 tot 20 medewerkers in totaal 500 medewerkers getraind. Het belangrijkste resultaat van deze trainingen is de ontwikkeling van een gezamenlijke taal en een kritische houding ten opzichte van het gebruik van data binnen de ComIT afdeling.

 

De praktijktoepassing: rode draad cases

Na een serie theoretische sessies waarin resultaatgericht, datagedreven en experimentgedreven werken een voor een aan bod kwamen, was het de beurt aan de deelnemers: het presenteren van de rode draad case. In deze case pasten zij het RDE-gedachtegoed toe in hun dagelijkse praktijk. Er werden strakke resultaten gedefinieerd (want ‘without a goal, you can’t score’, aldus Ivo Steffens, directeur Commercie & Lead ComIT, tijdens de kick-off), data verzameld en er werden experimenten opgezet en uitgevoerd. Stuk voor stuk erg interessante cases met als doel de klanttevredenheid te verhogen, kosten te besparen of duurzaamheid te vergroten. Deze toepassingen hebben niet alleen geleid tot verbeterde processen, maar ook tot significante, meetbare resultaten.

 

Feedback 

De feedback die we ontvingen na afloop van het trainingsprogramma was uiterst positief. Een overweldigende 85% van de deelnemers gaf aan de trainers van CQM motiverend te vinden en waardeerde de balans tussen theorie, praktijk en interactie. “Goed om samen met collega’s aan de hand van praktijkvoorbeelden de inhoudelijke discussie te voeren”. "De kennis van de trainers en de manier van overbrengen was dik in orde," was een van de vele complimenten.

We kijken uit naar volgende succesvolle projecten en trainingen, en het voortzetten van onze productieve samenwerking met NS, allemaal met het doel om de dienstverlening te verbeteren en ‘blije reizigers’ te creëren.

 

Wil jij meer weten over trainingen van CQM?

Kijk dan op: cqm.nl/trainingen en/of neem contact op met Bram.

 

Bram Kranenburg
Bram Kranenburg helpt je graag verder Neem contact op