02/07/2024


CQM heeft intensief bijgedragen aan het innovatieve ITEA4-project ASIMOV, een internationale samenwerking tussen toonaangevende partijen uit de industrie in Nederland en Duitsland. Gedurende drie jaar hebben experts gewerkt aan de ontwikkeling van Digital Twins en AI-toepassingen om autonome Cyber-physical systemen te optimaliseren. Vanuit Nederland waren dit Thermofisher, TU/e, TNO/ESI en CQM.

 

Kern van het project

ASIMOV staat voor: AI training using Simulated Instruments for Machine Optimization and Verification. In dit project hebben we innovatieve technologieën onderzocht, die AI en Digital Twins combineren, bedoeld om autonome en zelfoptimaliserende cyberfysische systemen te ontwikkelen. We hebben binnen het project effectieve methodes en leerzame ervaringen vastgesteld die antwoord geven op de vraag: "Hoe ontwikkel je complexe high-tech cyberfysische systemen die hun optimale instellingen autonoom kiezen in minimale tijd en met zo weinig mogelijk externe expertise?

 

Innovatieve use cases en toepassingen

Thermo Fisher en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) speelden een cruciale rol met hun use cases. Thermo Fisher gebruikte hun geavanceerde elektronenmicroscopen om de uitdagingen in het dagelijks afstellen door experts te adresseren, terwijl DLR zich concentreerde op zelfrijdende voertuigen en geavanceerde simulaties voor systeemveiligheid.

 

Technologische strategieën en ontwikkelingen

Vanaf het begin richtte het project zich op het ontwikkelen van een Digitale Twin van de systemen, waarbij AI ingezet werd om te leren en te experimenteren in een risicovrije omgeving. Door gebruik te maken van technieken als Reinforcement Learning werd een AI-omgeving gecreëerd die de functionaliteit van menselijke experts kon nabootsen.

Een goed startpunt is het zogenoemde Cookbook, dat voor geïnteresseerden hier is in te zien.

 

CQM’s pioniersrol 

Al in de vroege jaren 2000 was CQM pionier op het gebied van surrogate models en computerexperimenten, een voorloper van de Digital Twin technologie. We ontwikkelden zelfs een COMPACT ontwerp-tool, die op basis van ieder computermodel het optimale en meest robuuste product design berekent. Mooi dat onze expertise nóg verder kon worden verdiept in ASIMOV en waardevol bleek te zijn in diverse klantenprojecten, variërend van industrie tot supply chain management.

 

Samenwerking en kennisdeling binnen ASIMOV

Het project bood een unieke kans voor CQM om met andere belangrijke spelers in de software- en technologie-industrie samen te werken, waarbij kennisuitwisseling centraal stond. Deze interacties leidden tot nieuwe ideeën en diepere inzichten, wat de basis legde voor toekomstige innovaties.

 

Reflectie op het project

Met veel genoegen kijken we terug op de deelname aan het ASIMOV-project. Het was een verrijkende ervaring die niet alleen bijdroeg aan de wetenschap, maar ook praktische oplossingen bood voor complexe technische uitdagingen. Het succes van dit project bevestigt CQM's positie als leider op het gebied van Data Science. En ons streven naar voortdurende innovatie en samenwerking, met als doel samen met de klant de kern van de complexe problematiek te ontrafelen om de beste, praktisch toepasbare oplossing te leveren.

 

Meer weten over ASIMOV, Digital Twins of andere AI-toepassingen? 

Neem contact op met Jan Willem, hij helpt je graag verder.

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Jan Willem Bikker
Jan Willem Bikker helpt je graag verder Neem contact op