COMPACT

Statistische software van CQM

Computer modellen als FEM, CFD, SPICE, en ray trace, worden vaak gebruikt om het effect van veranderingen in ontwerp- en ruisparameters op het eindproduct te analyseren. Toch is het is niet altijd eenvoudig om het computermodel hiervoor te gebruiken omdat:

  • één simulatierun uren rekentijd nodig kan hebben 
  • er vaak heel veel design parameters (input) en eindproductparameters (output) zijn
  • de relatie tussen de input en output parameters te complex is om direct te kunnen overzien
  • er conflicterende eindproductparameters zijn (dat wil zeggen: als de ene parameter beter wordt, wordt een andere slechter)
  • er soms ook nog randvoorwaarden zijn

Het is dan tijdrovende klus om het beste design te vinden. Veel organisaties komen daar ook niet op tijd uit.
Met  COMPACT is dat verleden tijd. COMPACT is een ontwerp-tool die op basis van ieder computermodel het optimale en meest robuuste product design berekent. 


De werkwijze van COMPACT is als volgt:

COMPACT genereert makkelijk te gebruiken benaderingen -met elke gewenste nauwkeurigheid- van het computermodel. Deze ‘COMPACT models’ kunnen vervolgens gebruikt worden voor de schatting van simulatie-uitkomsten, robuustheid analyse en multi-response optimalisatie. Hiervoor worden state-of-the art statistische en optimalisatie technieken gebruikt. Door een eenvoudig te gebruiken user-interface gebeurt dit allemaal onder de motorkap van COMPACT.

 

Gebruikersvriendelijke software

COMPACT wordt al meer dan 10 jaar door vele ontwerpers en ingenieurs gebruikt om met hun computermodel een optimaal en robuust design te kiezen. Een voorbeeld toepassing is beschreven op http://www.dfss.nl/doce-for-an-optimal-high-voltage-tube/.Wilt u meer weten over COMPACT?

Neem dan contact op met Bert Scriever.

Dr. Bert Schriever

Dr. Bert Schriever

Partner