Een andere kijk op 3, 4 en 5PL met de Service Control Tower

29/11/2019

Blog 5 van 5
Als vervolg op de eerdere blogs over Service Control Towers geven wij het woord aan Johan Faes van Faes Group.


De afgelopen maanden heeft CQM, in opdracht van Topsector Logistiek en in samenwerking met het Service Logistics Forum (SLF), onderzoek gedaan naar de status van Service Control Towers in het Nederlandse bedrijfsleven. In een blogreeks deelden we onze bevindingen. Als slotakkoord geven we nu graag het woord aan Johan Faes, CEO van Faes Group. Johan Faes pleit al jaren voor een nieuw samenwerkingsmodel in de supply chain. In deze blog licht Johan toe hoe de Service Control Tower volgens hem past in het huidige model van 3PL’ers en 4PL’ers in de supply chain en daar mogelijk een uitbreiding op is.

3rd en 4th Parties

In de logistiek zijn 3PL (3rd Party Logistics) en 4PL (4th Party Logistics) algemeen ingeburgerde termen voor logistieke dienstverleners die logistieke taken overnemen. Het verschil tussen deze twee? De 3PL’er neemt alleen transport en warehousing over van (productie)bedrijven, de 4th Party Logistics voert de totale regie over de logistiek in de supply chain. De 4PL’er bezit (bij voorkeur) geen eigen transport- of warehousematerieel, maar biedt dienstverlening aan die op de lange termijn de efficiency van de totale logistiek verbetert. Ik zie naast de 4PL’er ook ruimte voor andere 4P’ers (dus buiten de logistiek) en zelfs een 5P’er. Die 5P’er is niemand minder dan de Service Control Tower waarover u in eerdere blogs las.

4PL in een nieuw daglicht

Waarom is er eigenlijk een aanpassing van het bestaande model nodig? Maar al te vaak wordt aangenomen dat een 4PL’er niet alleen de regie voert over de logistiek, maar ook alle zaken beheert en beheerst die bij supply chain management horen. Zoals de integrale planning. Maar is dat ook zo? Houdt de 4PL’er zich ook bezig met het regelen van belastingen, importtarieven, compliancy, voorraadoptimalisatie, human-resourceplanning, wet- en regelgeving over bijvoorbeeld gevaarlijke goederen en last but not least: verpakken? Anders dan u misschien verwacht, luidt het antwoord op die vraag heel vaak ‘nee’.

Logisch, want binnen de bestaande definities vallen deze niet automatisch onder logistiek en slechts gedeeltelijk onder supply chain management. Daarmee is de rol van een 4PL’er smaller dan men soms aanneemt. Niets ten nadele van zo’n 4PL’er, want het is haast onmogelijk om al deze disciplines onder één dak te hebben. Maar in de praktijk zal hierdoor slechts suboptimalisatie bereikt worden in de supply chain. Daarom pleit ik ervoor om het 3P en 4P-model opnieuw tegen het licht te houden. En door te groeien naar een nieuw ecosysteem met meerdere 3P’ers, 4P’ers én een 5P’er.

Supply chain van de toekomst 

Ik zie een periferie ontstaan waarin niet alleen een 4PL’er actief is, maar meerdere 4th parties. Zoals een 4PP’er (4th Party Packaging), een 4PC’er (een 4th Party Compliancy), enzovoorts. Iedere 4P’er voert de regie over zijn eigen specialisme en over zijn eigen achterban, de 3P’ers.

Al die 4P’ers brengen continu verslag uit aan één eindregisseur, de OEM’er. Deze kunnen we dan beschouwen als de 5P’er. Of de Service Control Tower, zoals u wilt.

De 5P’er als Service Control Tower

Persoonlijk spreek ik altijd van 5P’er, omdat deze beter aansluit bij de bekende termen 3PL en 4PL. In feite bedoelen we hetzelfde. Een eindregisseur die alle aandachtsgebieden en alle logistieke stromen inzichtelijk heeft en deze stuk voor stuk aanstuurt. Vanuit zijn onafhankelijke, centrale positie.

In dit model is supply chain optimalisatie geen mooi streven meer, maar een natuurlijk resultaat van de optimale samenwerking. Zoals beschreven in de blog ‘Wat is een Service Control Tower?’ zorgt de 5P’er of Service Control Tower voor meer inzicht in processen, waardoor een betere planning haalbaar is én betere en pro-actiever beslissingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor een besparing in kosten en een verbetering van serviceniveaus.

De rol van de 4P’er en de 5P’er onder de loep

De 4P’er levert zelf het liefst geen producten en is volledig onafhankelijk. Dat is wat mij betreft de randvoorwaarde om een goede regierol in te vullen in de supply chain. De producten worden geleverd door de uitvoerders, de 3P’ers.

De 4P’er neemt in zijn specialisme de (vaak non-core) activiteiten van de OEM’er volledig uit handen. Bijvoorbeeld op het gebied van verpakken. Het is zijn taak om op zijn eigen vakgebied binnen de gehele supply chain de integratie, de kwaliteit, de beschikbaarheid, de efficiency en de doorlooptijden te optimaliseren. Daarvoor zet de 4P’er intelligente ICT-oplossingen in, om alle informatiestromen in de keten op zijn eigen vakgebied volledig in beeld te houden. Zo draagt de 4P’er bij aan de afgesproken servicegraad (SLA) en aan de Total Cost of Ownership (TCO) van de OEM’er.

De 5P’er krijgt vanuit zijn positie als Service Control Tower input van al zijn externe adviseurs, de 4P’ers. Op basis van die input bouwt de 5P’er scenario’s en neemt hij beslissingen. Afhankelijk van de afspraken (SLA of andere overeenkomsten) bepaalt de 5P’er welke kosten in het voorkomende geval gerechtvaardigd zijn en welk scenario de doorslag geeft. Zo is een voortdurende optimalisatie van de supply chain haalbaar.

De OEM’er kan heel goed zelf de rol van 5P’er invullen. Maar het zou natuurlijk helemaal van durf getuigen als de OEM’er ook die rol weet uit te besteden. Uiteraard is dit alleen mogelijk als hiervoor een goed doordacht beslismodel wordt ontwikkeld, op basis waarvan de 5P’er beslissingen kan nemen uit naam van de OEM’er.

Randvoorwaarden voor dit nieuwe eco-systeem

Dit nieuwe ecosysteem draait volledig op vertrouwen, kennis delen en regie. Het spreekt voor zich dat in dit model verwacht mag worden dat de 4P’er onafhankelijk is. Dat hij altijd de juiste prijs-kwaliteitverhouding levert en ook voortdurend bezig is met optimalisatie en innovatie binnen zijn vakgebied. Dat kán de 4P’er ook, omdat hij in zijn specialisme als geen ander zicht heeft op de totale keten en de totale behoefte.

Om in control te zijn en te blijven, heeft de 4P’er zowel inzicht als overzicht nodig. Niet alleen over de eigen processen, maar ook over de processen van eventuele derde partijen (3P’ers). Voor de 5P’er, de Service Control Tower, geldt dit al helemaal.

Bent u klaar voor de regisseursrol?

Bent u benieuwd hoe ver uw organisatie is? In de blog Waar let je op bij het ontwikkelen van een Service Control Tower?’ las u al dat er een hoge mate van automatisering nodig is om in control te zijn. De Maturity Grid van CQM laat verder zien aan welke factoren uw organisatie eventueel nog kan werken om een hogere mate van volwassenheid te bereiken. Zodat uw organisatie klaar is voor de next step.

Laten we hierin samen optrekken

Of we nu spreken over 4P’ers en 5P’ers, Service Control Towers, servitization, opschuiven in de keten, nieuwe ecosystemen of partnerships, feit is dat we in de keten snakken naar een nieuwe manier van samenwerken. Het mag duidelijk zijn dat zo’n nieuw ecosysteem niet van vandaag op morgen te realiseren valt, er is nog een lange weg te gaan. Laten we die weg samen inslaan.

 

In dit artikel deelde Johan Faes zijn visie. Hij nodigt u van harte uit deel te nemen aan de rondetafelsessie ‘De Service Control Tower in de praktijk’, die binnenkort plaatsvindt en waarbij ook CQM aanwezig zal zijn.  

Meer weten over Service Control Towers in het algemeen? Neem contact op met Minou Voortman of Joni Driessen

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Ook interessant:

Dr. Minou Voortman

Dr. Minou Voortman

Consultant