Hoe richt je een optimaal transportnetwerk in?

Er valt ontzettend veel te winnen voor bedrijven waar transportlogistiek een kernactiviteit is. Een optimale planning van materieel verhoogt marges en verlaagt kosten, vaak op een substantiële manier. Maar dit vergt meer dan het automatiseren van de operationele planning.
 
Door op tactisch niveau transportstromen en onbalans in het transportnetwerk te analyseren en te optimaliseren ontstaan inzichten in nieuwe commerciële kansen en verbeteringen voor de operationele planning.

Tactische transportplanning


Onbalans en repositionering in een transportnetwerk

Eerst een voorbeeld. Een transporteur heeft elke dag twee transportstromen. Een stroom van locatie A naar locatie B met 6 containers en een stroom van locatie C naar locatie A van 4 containers. Aan het eind van de dag is er dan een overschot van 6 containers op locatie B en een tekort van 2 en 4 containers op respectievelijk locatie A en C. Zie onderstaande figuur.

Figuur 1

Dit transportnetwerk is dus in onbalans. Op bepaalde locaties vertrekken meer opdrachten dan er aankomen. Om het overschot en de tekorten op te lossen, zodat de nieuwe opdrachten kunnen worden uitgevoerd, dienen er containers gerepositioneerd te worden. Zie onderstaande figuur. 

Figuur 2

De meest eenvoudige oplossing (I) is om de containers terug te sturen naar de locatie van afkomst. Dit resulteert in 10 containerbewegingen voor de repositionering. Dit kan slimmer (II). Door 2 containers van locatie B naar locatie A en 4 containers van locatie B naar locatie C te sturen is de onbalans ook opgelost. Dit kost maar 6 containerbewegingen. Hier ontstaat ook een commerciële kans (III). Stel nu dat er ook een klant gevonden kan worden voor de containerbewegingen van B naar C. Dit levert direct een bijdrage aan een verhoogde marge van het transportnetwerk.

 

Transportnetwerk analyse en optimalisatie

In de praktijk zijn transportnetwerken een stuk complexer. Om hierin de optimale repositionering en de commerciële kansen en verbeteringen te bepalen is goede ondersteunende software nodig.

Analyse software

Het uitgangspunt voor de analyse en optimalisatie zijn uitgevoerde transportopdrachten. Door hier een regio-indeling aan te koppelen ontstaat er inzicht in de verschillende transportbewegingen op tactisch niveau (corridors). Hierdoor wordt het mogelijk om verschillende analyses uit te voeren:

  1. Repositionering: Het is niet altijd verstandig om een lege container direct terug te sturen. Vaak zijn er op andere locaties lege containers beschikbaar waarmee de kosten voor repositionering verlaagd kunnen worden.
  2. Commerciële kansen en verbeteringen: Een gedetailleerd inzicht in de verschillende transportbewegingen die het huidige transportnetwerk aanvullen is input voor de verkoopplannen. Daarnaast geeft het ook richting voor prijsstrategieën op de verschillende corridors.
  3. Scenario’s: Door het bestaande transportnetwerk te confronteren met een verandering aan opdrachten (bv. bij een tender of voor een overname) ontstaat er inzicht in de impact op transportkosten en de marge.

Deze tactische analyse software is aanvullend op de operationele planningssoftware. Door op tactisch niveau de juiste opdrachten aan te nemen kan de operationele planning worden vereenvoudigd en de marge worden verbeterd.

 

CQM helpt met de analyse van uw transportnetwerk

Het analyseren van het transportnetwerk biedt logistieke dienstverleners grote voordelen:

  • optimale benutting van resources
  • betere planning 
  • lagere operationele kosten en hogere marges
  • betere tactische dienstverlening aan klanten en
  • een krachtigere regie over het transportnetwerk.

 

Mocht u een keer willen praten over uw vragen rond uw transportnetwerk, dan maak ik natuurlijk graag een afspraak!
Peter Hulsen

 

Altijd op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Volg CQM op LinkedIn!

 

Ir. Peter Hulsen

Ir. Peter Hulsen

Partner