"Komst AZC leidt niet tot meer criminaliteit"?

Donderdagochtend 1 februari meldde de NOS op Radio 1 dat de komst van een asielzoekerscentrum niet tot meer criminaliteit leidt, want de kans om slachtoffer te worden van een misdaad neemt toe met slechts 0.03% en dat is niet statistisch significant. Het NOS journaal citeerde de Volkskrant, die verwees naar een recente publicatie van het WODC.

De resultaten worden verkeerd geïnterpreteerd en de meest relevante vraag wordt niet beantwoord.

Verkeerde interpretatie

Er wordt geconcludeerd dat het gevonden verband niet significant is. Dit betekent dat het verband in dit onderzoek niet is aangetoond, maar het zou er wel degelijk kunnen zijn. Er wordt dus helemaal niet aangetoond dat een asielzoekerscentrum niet tot meer criminaliteit leidt.

Punt is dat als een verband, in dit geval tussen een asielzoekerscentrum en criminaliteit, niet wordt aangetoond, dat vele oorzaken kan hebben. De meest voor de hand liggende oorzaak is dat de gegevens in combinatie met de analyse onvoldoende zijn om het aan te tonen: te weinig gegevens, geen goede kwaliteit van de gegevens, verkeerde dingen gemeten in de data, etc.

Vanuit een principieel standpunt bezien is het zelfs juist heel erg onwaarschijnlijk dat er géén effect is, precies het tegenovergestelde van wat er wordt genoemd door de Volkskrant en het NOS journaal. Het effect zou gunstig of ongunstig, groot of klein kunnen zijn, maar exact gelijk aan 0 (= geen effect) is net het enige wat wel heel erg bijzonder zou zijn.

De meest relevante vraag wordt niet beantwoord

Stel nu eens dat het onderzoek wél tot een significant effect had geleid. Was er dan reden tot actie?

Daarvoor is significantie niet het belangrijkste. De belangrijkste vraag is of een toename van 0.03% groot genoeg is voor actie; of de toename relevant is.

Effecten op kleine kansen kunnen namelijk lastig zijn om te interpreteren. Wat is bijvoorbeeld op dit moment de kans dat ik slachtoffer word van een misdrijf? Ik denk dat de kans dat dat tijdens mijn leven minimaal één keer gebeurt vrij groot is en dat dan een toename van 0.03% geen reden tot zorg is. Als het echter zou gaan over de kans dat mij vandaag iets zou overkomen, kan ik me voorstellen dat een toename van 0.03% vrij fors is en wel reden tot zorg.

Kortom, de vraag of het berekende effect groot is en of er reden tot actie zou zijn, wordt volledig genegeerd.

Ik ben dan ook wel benieuwd wat de betekenis is van de berekende kans om daarmee de gedachten te kunnen vormen over de vraag of een effect van 0.03% nu veel of weinig zou zijn.

Marnix Zoutenbier

Ook interessant

  • Andere blogs van CQM lezen? U vindt ze hier.
  • Of wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM? Volg ons dan op LinkedIn of schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief (max. 4x per jaar).
Drs. Marnix Zoutenbier

Drs. Marnix Zoutenbier

Principal Consultant