Keyrail is  de  exploitant van de Betuweroute. De spoorlijn van de Rotterdamse haven naar de Duitse grens is exclusief bestemd voor goederentreinen. Sinds de opening in 2007 is het verkeer op de Betuweroute gestaag toegenomen. Keyrail verwacht dat het treinverkeer op de Betuweroute verder zal stijgen en wil mogelijke capaciteitsknelpunten graag voor zijn. Om de verschillende groeiscenario’s te simuleren schakelde Keyrail CQM in. Het resultaat is ‘Keystone’, een op maat gemaakt capaciteitsmodel voor netwerkbenutting en -ontwikkeling.


Tijdig inzicht in consequenties groeiscenario’s om onderbouwd beslissingen te nemen

Doordat de overslag in de Rotterdamse haven groeit, zal ook het treinverkeer op de Betuweroute toenemen. Of en hoe die groei kan worden opgevangen,is onder meer afhankelijk van de logistieke activiteiten en processen op de terminals en de emplacementen in de haven. Kan de spoorlijn de groeiende capaciteit aan? Waar treden de eerste knelpunten op en hoe kan aanpassing van de bestaande infrastructuur hiertoe een oplossing bieden? Of kan de benutting worden verhoogd door aanpassing van logistieke processen? Een tijdig inzicht in de consequenties van groeiscenario’s helpt Keyrail om onderbouwd beslissingen te nemen.

 

CQM ontwikkelt simulatiemodel Keystone

‘Wij wilden geen product van de plank, maar ook geen partij die het helemaal van ons zou overnemen’, zegt Sander Koning, hoofd Development & Logistic Solutions van Keyrail. “We zochten vooral een partner die samen met ons de gewenste functionaliteit scherp kon krijgen en dit kon omzetten in een beslissingsondersteunend model. Het werd CQM, dat onze verwachtingen volledig heeft waargemaakt.” Het uiteindelijke product is Keystone. In het simulatiemodel worden de treinbewegingen dynamisch in de tijd nagebootst en grafisch op het scherm getoond. Het gaat hierbij niet alleen om de treinbewegingen op de hoofdbaan van de Betuweroute, maar ook de bewegingen vanaf de haventerminals en over de emplacementen. Hier worden treinen gecontroleerd en gebufferd, voordat ze  worden behandeld op de terminal of vertrekken naar een slot op de hoofdbaan. 

 

Capaciteitsknelpunten te voorzien

Aan de bezetting op de sporen, emplacementen en terminals is direct te zien of en op welke plekken knelpunten optreden bij groeiend treinverkeer. Nuttige informatie, bijvoorbeeld bij aanpassingen van de infrastructuur of logistieke procesmaatregelen. Keystone maakt het zo mogelijk om al in het ontwerpstadium capaciteitsknelpunten te voorzien. Ook alternatieven kunnen met de tool worden doorgerekend. Aanpassingen of uitbreidingen van de infrastructuur kunnen met een ingebouwde infra-editor worden aangebracht en doorgerekend, zodat Keyrail factbased beslissingen kan nemen.

 

Stel jouw vraag

Wil je meer weten over groeiscenario's, capaciteitsanalyses of simulatiemodellen? Neem dan contact op met Jan van Doremalen. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Openbaar maken en/of verveelvoudigen van teksten/beelden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CQM.
Fotocredits: CQM en Keyrail.

Jan van Doremalen
Jan van Doremalen helpt je graag verder Neem contact op