NEDU staat voor Nederlandse Energie Data Uitwisseling. Het is het verbindende platform van de Nederlandse energiesector, waar o.a. netbeheerders, leveranciers en meetverantwoordelijken zijn aangesloten. Denk aan partijen zoals Enexis, Eneco, Tennet, Engie, Essent en BudgetThuis. Al deze partijen uit de energiemarkt werken samen binnen dit platform aan het verbeteren van die markt op welk vlak dan ook. Eén van die verbeteringen is het betrouwbaarder kunnen verdelen (alloceren) van de kosten van het energienetwerk, zowel in de tijd als over groepen gebruikers. Dit is een uitdaging omdat de energiestromen minder voorspelbaar worden door de opkomst van bijvoorbeeld opwekken via zonnepanelen en het gebruik van elektrische auto’s. Een statistische allocatie voor een jaar vooruit is dan weinig voorspellend. CQM heeft met NEDU gekeken hoe we deze allocatie op een dynamische manier kunnen inrichten. Daarom spreken we met Tevfik Prins van BudgetThuis en tevens projectleider van dit specifieke project binnen NEDU.


Tevfik Prins van BudgetThuis en tevens projectverantwoordelijke vanuit Nedu voor dit allocatieproject i.s.m. CQM.


Welke vraag stelde NEDU aan CQM?

“Particulieren en klein zakelijke klanten ontvangen jaarlijks een totaalfactuur van hun energieleverancier. Op die factuur staat – naast de werkelijke kosten van het afgelopen jaar – voor het komende jaar altijd een voorschotbedrag, een schatting van de kosten die achteraf teveel of te weinig blijkt, en dat later weer verrekend moet worden. In dat voorschot zit dus een onzekerheidsmarge die samenhangt met de allocatie (verdeling) van de netwerkkosten. Over die allocatie zijn we niet tevreden en daarom stelden we CQM de vraag: hoe kan die verdeling betrouwbaarder worden gedaan? Al moet ik wel zeggen dat die vraag in eerste instantie niet zo helder was. We klopten bij CQM aan dat we ‘iets’ wilden met het verbeteren van de verdeling van energiekosten van klanten. Ze hebben door het stellen van de juiste vragen en het flexibel meebewegen uiteindelijk ons aan een geweldige steekproefmethode – ofwel algoritme – voor allocatie geholpen. Eentje die dynamisch is en dagelijks inzage geeft in plaats na afloop van een heel jaar. Waardoor energieleveranciers beter inzicht in hun kosten hebben en dus hun tarief richting klanten beter kunnen kiezen.”

 

Waarom is die toewijzing zo belangrijk?

“Wat er nu op de facturen richting klanten staat klopt. Maar bij NEDU denken we dat mensen gebaat zijn bij specifiekere facturen. De manier van toewijzing van energiekosten gebeurt nu grofmatig met een inschattings/onzekerheidsmarge. Een schatting die vooraf gemaakt wordt en niet met realtime inzage gebeurt. Waardoor het niet mogelijk is om in tijdseenheden te kijken of te factureren, maar waardoor we altijd pas na een heel jaar inzicht hebben. Mede door de komst van nieuwe energiebronnen zoals elektrische auto’s en zonnepanelen blijft die inschattingsmarge ook stijgen. Hierdoor zit er onnodig risico in de (on)voorspelbaarheid van energiekosten en die kan verlaagd worden, waardoor consumenten minder vooruit hoeven te betalen. Met de steekproef van CQM geloven we dat die marge gehalveerd kan worden. Omdat we dan realtime inzicht in energieparameters hebben, waarmee we de energiekosten van onze klanten zo nauw mogelijk kunnen matchen met de werkelijkheid. Op die manier kan je op een nog zuiverdere manier een toewijzing van kosten maken, waardoor klanten alleen nog maar voor het daadwerkelijke verbruik betalen in plaats van de inschattings/onzekerheidsmarge. Dit kan ook nog eens maandelijks in plaats van jaarlijks.”

 

Wat biedt dit voor de toekomst?

“Naast de concrete resultaten van het verlagen van die onzekerheidsmarge en dus het beter inschatten van kosten, biedt dit veel voordelen voor klanten, terwijl nu nog niet zichtbaar is dat er voordeel te behalen valt. Maar juist door de komst van airco’s, warmtepompen, zonnepanelen en andere energiebronnen is het voor de consument en klein zakelijke klanten interessant om exact te weten waarvoor je energie afneemt. Vooral als je dit doortrekt naar toekomstige innovatie: waarom zou je altijd hetzelfde aan energiekosten voor je wasmachine betalen, terwijl je de ene week misschien twee wasjes en de andere week vijf wasjes draait?”.

Hoe tevreden zijn jullie over het resultaat en de samenwerking met CQM?

“We zijn heel erg tevreden over de steekproef die is opgeleverd. Met name zijn we zeer te spreken over de flexibiliteit die CQM geboden heeft tijdens dit gehele proces. Je denkt bezig te zijn met vraag A in het begin, uiteindelijk kom je bij iets uit wat je niet voor ogen had. Het helpen bij het helder krijgen van het vraagstuk, de adviserende rol van CQM in het algemeen en het daadwerkelijk opleveren van een algoritme (steekproef) die voor baanbrekende resultaten gaat zorgen, maakt dat het een fijne samenwerkingspartij is. Hun toegevoegde waarde zit hem ook in het snel in staat zijn om onbekende vakinhoud te vertalen naar diepe, grondige analyses. Het heeft ze vrij weinig moeite gekost om onze knelpunten om te zetten in concrete verbeteringen. Daarom voorzie ik nog een lange samenwerking: ook om straks een validiteitsproef uit te voeren om te kijken wat de steekproef heeft opgeleverd. Het is natuurlijk wel nodig om te testen of klanten hierop zitten te wachten en of we mooie resultaten kunnen behalen door de inschattings/onzekerheidsmarge te verlagen.”

 

Welke vooruitzichten zijn er nog meer?

“Zoals ik al zei willen we die allocatie nog verder kunnen gaan toespitsen, door continu realtime inzage in energieparameters te hebben. Zoals bij het voorbeeld van de wasmachine. Echter komt er dan uiteraard een stuk privacygevoeligheid bij kijken. Het is aan de markt om klanten ervan te overtuigen dat het uitlezen en gebruiken van specifieke parameters hen helpt om minder kosten te maken. Om energie betaalbaar te maken en te behouden. Energiekosten stijgen jaarlijks in Nederland en met deze verbetering kunnen we dat significant verminderen. Dus als we dit doorvoeren heeft heel Nederland daar profijt van.”

 

Uiteindelijk geven we het stokje over aan Jan Telman, de verantwoordelijke collega vanuit CQM voor dit project. Hoe kijkt hij terug?

“Het was een uitdagend project, waardoor NEDU (en alle energieleveranciers) uiteindelijk na de implementatie van de steekproef meer maatwerk richting klanten kan (en kunnen) leveren. Natuurlijk is het voor ons als data scientists ook smullen, zo’n project. Omdat we een enorme bak met data hebben geanalyseerd om uit kwartierwaarden van vele aansluitingen (geanonimiseerde huishoudens) een steekproefopzet te destilleren die de vereiste betrouwbaarheid aan de allocatie geeft. Bij CQM geloven we in het samen met de klant als één team werken aan het beste resultaat. Met de zeer betrokken leden van de NEDU-werkgroep overlegden we wekelijks en het is dan ook niet verrassend dat dit op relatief korte termijn heeft geleid tot het juiste antwoord op de juiste vraag. En tenslotte, iedere klantvraag verbreedt je blik. Er is heel wat nodig om ervoor te zorgen dat je op ieder moment een wasje kunt draaien en af en toe een factuur krijgt. De energiebranche is continu op een innovatieve en vooruitstrevende manier aan de slag met de steeds complexere puzzel van wisselende vraag en aanbod van energie. Dynamische allocatie van netgebruik is daarbij één van de stukjes.”


Ook een uitdagend vraagstuk waar je graag onze tanden in wilt laten zetten?

Neem dan contact op met Jan Telman. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
 

Openbaar maken en/of verveelvoudigen van teksten/beelden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CQM.
Fotocredits: Pexels en BudgetThuis.

Jan Telman
Jan Telman helpt je graag verder Neem contact op