Drs. Jan Telman

Senior Consultant

Mijn passie ligt in het puzzelen met data. Dat ik dit al vele jaren op heel uiteenlopende terreinen heb mogen doen, heeft die passie alleen nog maar meer aangewakkerd. Ik geloof in de kracht van Data Analytics. Zinvolle informatie destilleren uit data zie ik als een kunst en onmisbare voorwaarde voor correcte beslissingen. Het mooie is dat je dit altijd samen doet. In de eerste plaats met de klant, waarmee je samen de vraagstelling scherper maakt en de gewenste oplossingsrichting bedenkt. En het prettige van het werken bij CQM is dat er altijd collega’s zijn met wie het goed sparren is over de beste analysemethodiek.

Vanuit mijn wiskundig-statistische expertise ben ik in staat om complexe processen te doorgronden. Een project is voor mij succesvol zodra complexe statistische analyses zijn vertaald naar een eenvoudig toe te passen praktische implementatie. Bijvoorbeeld een onderbouwd en beheersbaar risico bij inspecties, een beheersbare kwaliteit in productieprocessen of voorspelbare variaties bij innovaties.
Verder haal ik plezier uit het overdragen van kennis. Niet met veel formules, maar op een intuïtieve manier, waarbij mensen gaandeweg de route ontdekken om de juiste aanpak toe te passen op hun eigen data.

Contact opnemen met Jan T.