Sinds februari werken 60 planners bij ProRail met PION. Met deze nieuwe applicatie kunnen zij de buitendienststellingen van delen van de spoor-infra plannen, voor onderhoud of andere werkzaamheden. Het grote voordeel van het nieuwe systeem is dat het gekoppeld is aan de digitale spoorkaart Infra Atlas en dat alle mutaties voortaan worden gedaan in één database die altijd actueel is. Daardoor is er een realtime totaaloverzicht van alle buitendienststellingen en worden eventuele conflicten direct gesignaleerd. PION is een belangrijk stuk op het schaakbord van de ProRail-planners. Voor de ontwikkeling ervan tekende CQM.

PION staat voor Planning Infra Onttrekkingen Nederland. Een ‘onttrekking’ is het tijdelijk buitendienststellen van een deel van het spoor om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat kan klein of groot onderhoud zijn, maar ook langdurige infrastructurele werken. Voor de doorstroming en veiligheid op het spoor is het van groot belang dat de onttrekkingen goed gecoördineerd worden gedaan. Ze moeten niet alleen perfect op elkaar worden afgestemd, ook makers van dienstregelingen, vervoerders en aannemers moeten precies weten wat waar gebeurt.

 

Oud: Visio

ProRail’s afdeling die de onttrekkingen plant is AM-IBP: Asset Management - Infra BeschikbaarheidsPlanning. Rolf Post leidt deze afdeling: “Tot begin dit jaar werkten we met het systeem Visio. Elke onttrekking tekenden we handmatig in op een aparte kaart. Bij mutaties door actuele ontwikkelingen tekenden we steeds weer een nieuwe kaart. Al deze kaarten sloegen we elektronisch in Visio op. Hoewel ze dus allemaal op één plek beschikbaar waren, stond elke kaart op zichzelf. Er was geen koppeling met een centrale database, geen mogelijkheid voor digitale aanpassing en kaarten konden niet met elkaar worden gecombineerd. Je kunt je voorstellen dat het maken van een actueel overzicht en het communiceren naar partijen binnen en buiten ProRail een hele opgave was. Bovendien hebben we bij onttrekkingen te maken met meerdere ‘termijnen’. Aan de ene kant grote onderhoudswerken die we ver vooruit kunnen plannen. Aan de andere kant onvoorziene storingen die direct moeten worden opgelost. Dan is het extra onhandig als je met niet-gekoppelde gegevens en tekeningen moet werken. Dat moest beter en efficiënter kunnen, vonden we. Daarom schakelden we CQM in.”

 

Nieuw: PION

De nieuwe applicatie PION maakt het leven van de planners een stuk aangenamer. “In de eerste plaats omdat het systeem werkt met Infra Atlas, de digitale railinfrakaart van Nederland”, zegt IBP-plancoördinator Geert Titulaer. “Onze planners kunnen een onttrekking filteren en selecteren en geven vervolgens op de digitale kaart aan welk deel van de infra onttrokken wordt. Zij hoeven daarmee niet meer zelf de basistekeningen te beheren, maar voeren de juiste onttrekking voor het juiste spoordeel op de juiste plantijd in. Doordat elke onttrekking digital in één database wordt opgeslagen, kunnen ze makkelijk met elkaar worden gecombineerd en op de kaart gevisualiseerd. Zo kunnen we eenvoudig doorsnedes maken om alle onttrekkingen op een bepaald moment in de tijd te zien. Daarnaast worden eventuele conflicten automatisch door PION gesignaleerd. Bijvoorbeeld als twee onttrekkingen elkaar overlappen of als onttrekkingen voor cyclisch onderhoud niet binnen de daarvoor gestelde kaders passen. PION zorgt niet alleen voor makkelijker en efficiënter plannen, maar ook voor veilige onttrekkingen in een gestroomlijnd proces."

 

Enthousiasme

PION is vóór introductie uitvoerig door ProRail en CQM in een projectteam ontwikkeld en getest. Titulaer: “Vanaf het allereerste begin hebben we de planners uit de regio’s erbij betrokken. Het werken met PION is immers een essentieel onderdeel van hun dagelijks werk. Nu werken 60 planners met de applicatie. Hun enhousiasme bewijst het succes van de gevolgde aanpak.” De komende tijd gaan ProRail en CQM verder met het ontwikkelen van de applicatie. Nu werkt PION nog met regiokaarten, straks moet er ook een landelijke overzichtskaart zijn waarop de samenhang van alle onttrekkingen nog beter te zien en te plannen is. Daarnaast moet PION een vraagbaak worden voor allerlei praktische kwesties, zoals het snel zoeken van het eerstvolgend onderhoudsmoment om een wisselstoring op te lossen. IBP-manager Rolf Post is uitermate tevreden met het resultaat: “Met PION hebben we nu een applicatie die zorgt voor synchronisatie. Daarmee voorziet het systeem in een grote behoefte. We kunnen efficiënter werken en beter afstemmen met andere afdelingen en partijen. De samenwerking met CQM was zeer plezierig. Zij hebben niet alleen grote vakinhoudelijke kennis getoond, maar waren ook uitermate betrokken en collegiaal”, aldus Post.

 

Wil jij ook beter plannen?

Neem dan contact op met Peter Hulsen. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
 

Openbaar maken en/of verveelvoudigen van teksten/beelden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CQM.
Fotocredits: CQM en ProRail.

Peter Hulsen
Peter Hulsen helpt je graag verder Neem contact op