21/12/2023


Als vervolg op de blog ‘Elektrificatie van je wagenpark? Scenario planning in 7 stappen zorgt ervoor dat je je doel behaalt’ en ‘Scenario planning in 7 stappen: stap 1-2-3’ volgen hier de laatste 4 stappen die we zullen benoemen en toelichten. Wil je meer informatie of het volledige stappenplan in pdf ontvangen, neem dan even contact met ons op.

 

Scenario planning elektrificatie wagenpark in 7 stappen

Met de groeiende vraag naar duurzaamheid en de urgentie om de klimaatverandering aan te pakken, is de elektrificatie van wagenparken een cruciale stap richting een groenere toekomst. Elektrische voertuigen (EV’s) zijn een populaire en veelbelovende oplossing om uitstoot te verminderen en vervoer duurzamer te maken. Maar hoe zet je nou die stap naar een (volledig) elektrisch wagenpark? Wij zijn ervan overtuigd dat scenario planning hierbij van onschatbare waarde is en zeker wanneer je de 7 stappen uit deze blog volgt.  

In het eerste deel deden we het voorbereidende werk: stap 1-Scope en KPI’s bepalen, stap 2-Trends & onzekerheden in kaart brengen en stap 3-Data verzamelen. Nu kunnen we eindelijk echt aan de slag!

 

4. Scenario’s uitwerken

In stap 4 rekenen we eerst het ‘AS-IS’-scenario door. Dit vormt de basis voor verdere discussies en analyses voor het bepalen van de kritische scenario’s. In een gezamenlijke brainstorm komen we tot een lijst van ideeën voor scenario’s om door te rekenen. We scoren deze ideeën op haalbaarheid en verwachte benefits om te komen tot kansrijke & haalbare scenario’s om door te rekenen op KPI’s in de volgende stap.

► Aan het einde van deze stap hebben we inzicht in het ‘AS-IS’-scenario, verbetermogelijkheden en haalbaarheid daarvan en hoe we deze vertalen in toekomst scenario’s.

 

5. Modelontwikkeling

Op high level gaan we vervolgens de werkelijkheid simuleren. Een transportmodel dat we samen iteratief ontwikkelen en daardoor steeds verder uitbreiden. Continu wordt het model getoetst aan de praktijk: klopt het of niet? Ook hier is een intensieve samenwerking met de experts van je organisatie nodig. 

► Uiteindelijk heb je een gevalideerd model dat inzicht geeft in belangrijke supply chain KPI’s, zoals kosten, performance, CO2-footprint, capaciteit, enzovoorts.

 

6. Doorrekenen scenario’s

Dit is een cruciale fase in het proces, omdat het helpt inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de verschillende toekomstscenario's die in eerdere stappen zijn ontwikkeld. Ook vergelijken we onderling scenario’s op basis van de gestelde KPI’s. Daarnaast geven we invulling aan potentieel nieuwe scenario’s aan de hand van resultaten. Aan de hand van kritieke waarden voor bepaalde KPI’s kunnen we zo scenario’s ontdekken waar van tevoren nog niet aan gedacht is.

We analyseren de impact van elk scenario door sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen die elk scenario met zich meebrengt, te beoordelen. Daarnaast kijken we natuurlijk naar de financiële en operationele gevolgen van elk scenario. Hierdoor worden de gevolgen voor winstgevendheid, investeringen en andere prestatie-indicatoren duidelijk.

► Aan het eind van deze stap hebben we voor alle verbeterscenario’s inzicht in de belangrijkste KPI’s en hebben we een beeld van de gevoeligheid van de verschillende scenario’s ten aanzien van de geïdentificeerde trends en onzekerheden. 

 

7. Conclusies en advies

Alle voorgaande stappen leiden tot gegronde en feitelijk onderbouwde conclusies en een goed advies om de juiste stappen te zetten naar een elektrisch wagenpark. Vanaf deze stap weet jij of je een goede investeringsbeslissing neemt of niet. 

Maar scenario planning is een iteratief proces en moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om rekening te houden met veranderende omstandigheden en nieuwe informatie. Het is belangrijk om de resultaten te blijven volgen en, indien nodig, de scenario's en de bijbehorende plannen bij te werken in reactie op veranderende omstandigheden.

Hierdoor ben je als organisatie in staat veerkrachtig te zijn in een onzekere wereld en om proactief te handelen en je aan te passen aan verschillende mogelijke toekomstige uitkomsten. 

 

Wil jij ook beter voorbereid zijn op de onvoorspelbare toekomst?

Neem dan even contact op met CQM, Frans helpt je graag verder! En we kunnen je niet alleen helpen bij de elektrificatie van je wagenpark. Scenario planning is een instrument dat door CQM wordt toegepast op verschillende business vragen; situaties waarbij complexiteit en onzekerheid een grote rol spelen en meerdere uitkomsten mogelijk zijn. Maar waarbij je toch graag nu al opties wilt verkennen, aanpassingsvermogen wilt creëren en kwantitatief onderbouwde beslissingen richting de toekomst wilt nemen.

 

Gratis 7-stappenplan (pdf)

Wil jij het volledige stappenplan mét toelichting als pdf ontvangen? Vul hier dan even je emailadres in, dan sturen wij het - gratis - naar je toe!

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

 

Image by: Volvo Trucks Nederland / Volvo Group

Frans de Ruiter
Frans de Ruiter helpt je graag verder Neem contact op