Predictive maintenance als onderdeel van uw onderhoudsmanagement

Blog 6 van 6.
 
De afgelopen weken hebben we een aantal blogs gepubliceerd over predictive maintenance:
Blog 1: Predictive maintenance voor slimmer onderhoud
Blog 2: Slim onderhoud voor complexe installaties
Blog 3: Predictive maintenance - 5-stappenplan voor het voorspellen van storingen
Blog 4: Predictive maintenance - Big Data versus Small Data in voorspelmodellen
Blog 5: Van predictive maintenance naar predictive inventory
 
Hopelijk hebben we u weten te inspireren. Afsluitend willen we u nog een drietal belangrijke vragen meegeven die u zich moet stellen als u met predictive maintenance aan de slag wilt gaan: 
 

(1) In welke samenhang moet ik het zien?

Predictive maintenance moet onderdeel zijn van een totaalpakket van hulpmiddelen voor een verbeterd onderhoudsmanagement. Pas dan wordt het handhaven en verbeteren van de prestatie van een complex systeem gekoppeld aan de technieken en methoden die de moderne data science te bieden heeft. U moet zich dus een duidelijk beeld vormen van het data science landschap rondom uw maintenance strategie.
 

(2) Is mijn organisatie er klaar voor? 

Of u er klaar voor bent heeft heel sterk te maken met de volwassenheid van uw organisatie als het gaat om het verzamelen en gebruiken van data in de context van maintenance. Om uw maintenance organisatie te laten groeien van een door incidenten gedreven organisatie met een reactieve werkwijze naar een door data en informatie gedreven organisatie met een proactieve werkwijze vergt een zorgvuldig groeipad waarbij aandacht moet zijn voor mensen, processen en systemen.
 

(3) Wat gaat het me opleveren?

Uiteindelijk is dat natuurlijk de hamvraag! Om te zien of de inspanningen en investeringen die moeten worden gedaan om predictive maintenance te implementeren en tot een succes te maken de moeite waard zijn, is het zinvol om een business case te maken: waat gaat een en ander me kosten en wat gaat het me opleveren. 
 
Omdat deze vragen een uitgebreid antwoord verdienen, besteed ik de komende tijd aandacht aan alle drie individueel. In aparte blogs, met handige visuals en praktijkvoorbeelden.
Houd deze site dus in de gaten.
 
Mocht u niet kunnen wachten en al eerder met predictive maintenance aan de slag willen, neem dan even contact met mij op. Ik vertel u er graag alles over tijdens een persoonlijke kennismaking.

Jan van Doremalen
 
Dr.ir. Jan van Doremalen

Dr.ir. Jan van Doremalen

Partner