Van predictive maintenance naar predictive inventory

Blog 5 van 6.

Met predictive maintenance bereik je het beste van twee werelden: enerzijds worden dure storingen voorkomen, en anderzijds wordt er geen onnodig preventief onderhoud verricht. In voorgaande blogs hebben we onder andere besproken welke factoren hierbij van belang zijn in complexe installaties, en een stappenplan opgesteld voor het voorspellen van storingen.
 

Voorraadmanagement

Een effectieve onderhoudsstrategie zal echter alleen tot succes leiden wanneer de juiste reserveonderdelen op tijd beschikbaar zijn. Dit maakt dat goed voorraadmanagement eigenlijk net zo belangrijk is als een slimme onderhoudsstrategie. Ook hierbij wil je het beste van twee werelden combineren (in de vorm van intelligent voorraadbeheer): enerzijds moeten onderdelen beschikbaar zijn op het moment dat onderhoud uitgevoerd zal worden, maar anderzijds wil je deze zo kort mogelijk op voorraad hebben liggen. Bij preventief (gepland) onderhoud kun je anticiperen op de vraag naar reserveonderdelen door gebruik te maken van het feit dat je van tevoren al weet wanneer onderhoud precies gaat plaatsvinden. Bij predictive maintenance ligt dit wat lastiger.
 


 

Voorraadmanagement bij predictive maintenance

Bij predictive maintenance is vaak pas relatief kort van tevoren bekend wanneer onderhoud noodzakelijk is. Het slijtageproces wordt namelijk gemonitord, en onderhoud wordt pas gepland wanneer een storing voorspeld wordt. Op dat moment is het vaak al te laat om nog reserveonderdelen te bestellen. Deze hebben vaak lange levertijden, soms zelfs met veel onzekerheid, en moeten dus ruim op tijd besteld worden.

In de praktijk maken bedrijven daarom vaak gebruik van de zogenaamde min/max strategie (ook wel (s,S) strategie genoemd),waarbij een nieuwe bestelling voor onderdelen geplaatst wordt zodra het aantal onderdelen op voorraad onder de min-grens zakt. Dankzij de bestelling wordt het aantal weer aangevuld tot de max-waarde. Door met de min-grens en max-waarde te schuiven kan de beschikbaarheid afgewogen worden tegenover de kosten.
 


 

Predictive inventory

Predictive maintenance is met name interessant voor installaties die onregelmatig faalgedrag vertonen (en waarvoor periodiek onderhoud dus geen oplossing biedt). Voor zulke installaties kan de tijd tussen twee storingen zomaar eens erg lang zijn, en dan is het zonde om gedurende al die tijd reserveonderdelen op voorraad te hebben liggen. Een min/max voorraadstrategie houdt helaas geen rekening met de staat waarin de installatie zich bevindt. Predictive inventory biedt een alternatieve oplossing: de informatie die wordt verzameld voor het plannen van onderhoud kan ook gebruikt worden voor het bestellen van reserveonderdelen. Hierbij kan rekening gehouden worden met het feit dat een relatief nieuwe installatie voorlopig nog geen  reserveonderdeel nodig zal hebben, en dat de bestelling dus wat kan worden uitgesteld. Als bijkomend voordeel is de benodigde investering voor predictive inventory relatief klein wanneer een bedrijf al heeft besloten om de overgang naar predictive maintenance te maken.

Door slim onderhoud en goed voorraadmanagement te combineren wordt eigenlijk het beste van drie werelden bereikt:

  • dure storingen worden voorkomen,
  • er wordt geen onnodig preventief onderhoud verricht,
  • en reserveonderdelen worden niet onnodig lang op voorraad gehouden.           

 

Wilt u weten of predictive inventory ook voor uw bedrijf interessant is?

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
Minou

---

 

Lees ook de volgende pagina's:


Blogs in de reeks 'Predictive maintenance':

Blog 1 - Predictive maintenance voor slimmer onderhoud
Blog 2 - Slim onderhoud voor complexe installaties
Blog 3 - Predictive maintenance – 5-stappenplan voor het voorspellen van storingen
Blog 4 - Predictive maintenance – Big Data vs. Small Data
Blog 6 - Predictive maintenance als onderdeel van uw onderhoudsmanagement

 

 

Alle blogs in de reeks 'Voorraadmanagement': 

Blog 1 - Voorraden: Wat is de optimale balans tussen kosten en beschikbaarheid?
Blog 2 - Hoe krijg ik grip op vraag naar reserveonderdelen?
Blog 3 - Voorraadmanagement voor reserveonderdelen
Blog 4 - Hoe kan ik nog verder besparen op kosten voor reserveonderdelen?

 

Dr. Minou Olde Keizer

Dr. Minou Olde Keizer

Consultant