Predictive maintenance voor slimmer onderhoud

Blog 1 van 6.

Of het nou gaat over treinen of over een complexe installatie in de procesindustrie, niets is vervelender dan ongeplande stilstand ten gevolge van een storing. In het geval van treinen zijn er teleurgestelde reizigers en loopt de hele dienstregeling in de soep. In de procesindustrie – waar installaties non-stop draaien - leidt ongeplande stilstand mogelijk tot schade, veiligheidsrisico’s en inkomstenverliezen. Door het onderhoud slim in te richten wordt geprobeerd storingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 

Onderhoudsstrategieën

Om het optreden van storingen zoveel mogelijk te vermijden, wordt er onderhoud gepleegd, waarbij de gekozen onderhoudstrategie veelal afhangt van de risico’s die een ongeplande stilstand met zich meebrengt. De afweging die gemaakt moet worden betreft de balans tussen preventief onderhoud en correctief onderhoud. Preventief onderhoud is altijd gepland en doe je om storingen te voorkomen. Correctief onderhoud is ongepland en doe je om een storing die is opgetreden zo snel mogelijk te verhelpen.

De voordelen van preventief onderhoud zijn natuurlijk dat alles vooraf gepland kan worden en dat er minder storingen optreden. Het nadeel is echter dat het wel relatief duur is: ongetwijfeld vervang je ook onderdelen op het moment dat dit nog helemaal niet nodig is. Hoe mooi zou het zijn als je alleen preventief onderhoud uitvoert op het moment dat het écht nodig is? Dit kan met predictive maintenance.
 

Predictive maintenance

Bij predictive maintenance, of ook wel condition-based maintenance genoemd, monitor je de specifieke conditie van je assets op ieder moment. Afhankelijk van de conditie doe je een voorspelling hoe lang de asset nog goed zal functioneren. Voorspel je dat deze termijn kort is, dan plan je preventief onderhoud in. Hiermee bereik je het beste van twee werelden: enerzijds voorkom je een dure storing, anderzijds doe je geen onnodig preventief onderhoud.

Om het faalmoment van een asset goed te kunnen voorspellen, worden historische data geanalyseerd. Op basis van het verleden wordt een model gemaakt dat aangeeft welke condities voorspellend zijn voor storingen. Belangrijk is natuurlijk wel dat de voorspelling betrouwbaar is. Als je voorspelt dat er nog geen storing komt, maar deze komt wel (zogenaamde false negatives) dan is er een schadepost. Andersom - je voorspelt een storing en gaat preventief onderhoud plegen, terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is (zogenaamde false positives) - is ook vervelend, vanwege de kosten van het preventief onderhoud.
 

De voordelen van predictive maintenance

Het grote voordeel van predictive maintenance is dat je preventief onderhoud uitvoert op het moment dat het écht nodig is. Je hebt dus wél de voordelen van preventief onderhoud boven correctief onderhoud, namelijk minder storingen, maar niet de nadelen van de kosten voor onnodig preventief onderhoud. In het geval van treinen leidt dit dus tot lagere onderhoudskosten én tot minder verstoringen van de dienstregeling en meer tevreden reizigers. In de procesindustrie zijn er kostenbesparingen op onnodig preventief onderhoud én worden toch productieverlies en veiligheidsrisico’s voorkomen door in te grijpen vóórdat het misgaat.

Een extra voordeel van meer gepland onderhoud in plaats van correctief onderhoud is dat het mogelijk wordt om de benodigde service-engineers goed te plannen en ook de spare-parts planning te laten aansluiten.
 

 

Aanbevolen:


 

Wilt u meer weten over wat predictive maintenance voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem gerust even contact op met me voor een vrijblijvende afspraak.

Lieneke

 

Ir. Lieneke van Boxel-Spanjers

Ir. Lieneke van Boxel-Spanjers

Senior Consultant