Service Control Towers

In de logistieke wereld is het begrip Control Towers aan de orde van de dag. Een Control Tower kun je vergelijken met een verkeerstoren op een luchthaven. Hier wordt alle relevante data verzameld en gebruikt om integraal beslissingen te nemen voor het veilig en efficiënt opereren van het vliegverkeer rondom de luchthaven. Hetzelfde concept kan worden toegepast om de logistiek van service aan te sturen. Een Service Control Tower is een systeem dat service (bijvoorbeeld onderhoud, reserveonderdelen, monteurs, tools, etc) slim en centraal aanstuurt, en ondersteuning biedt bij operationele en tactische beslissingen.

 

Onderzoek

In opdracht van Connekt, Topsector Logistiek en het SLF, onderzoekt CQM hoe ver het Nederlandse bedrijfsleven is met het gebruik van Service Control Towers. Het doel is om uit te vinden hoe service logistiek momenteel wordt aangestuurd en hoe dit past in de context van Service Control Towers. Hiervoor interviewen we verschillende bedrijven die service verlenen voor fysieke systemen (zoals treinen, koffieapparaten, MRI scanners, printers) in Nederland. Wij bekijken vragen zoals: wordt data gebruikt van de capaciteit van onderhoudslocaties, van de beschikbaarheid van spare parts, servicemonteurs of tools? En in hoeverre wordt (real time) data centraal verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor het nemen van beslissingen?

 

Seminar

We verwerken alle informatie om een goed beeld te krijgen van de huidige status en concrete handvatten te bieden voor de verdere ontwikkeling van Service Control Towers. Deze resultaten zullen we presenteren tijdens een seminar dat begin 2019 georganiseerd wordt.

 

Meer weten over Service Control Towers of interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Joni Driessen of Minou Olde Keizer.

 

Ook interessant om te lezen:

Dr.ir. Joni Driessen

Dr.ir. Joni Driessen

Consultant