In de zoektocht naar verbetering van hun planningsfaciliteiten, kwam H&S tot de conclusie dat geen enkel bestaand product aan de eisen voldeed. Eenzelfde situatie was ook aan de orde bij Den Hartogh Liquid Logistics. Beide bedrijven hebben gekozen voor een oplossing op maat met hun eigen situatie als uitgangspunt. De eerste ervaringen zijn positief. Zowel de H&S Groep als Den Hartogh Liquid Logistics ging live met een APS (Advanced Planning and Scheduling) voor geautomatiseerde intermodale ritplanning. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingstraject waarin ook InforIT uit Oss en CQM deelnamen. 
 

Over H&S en Den Hartogh

De H&S Group is een multimodale logistieke dienstverlener voor het bulkvervoer van vloeibare levensmiddelen voor de levensmiddelenindustrie. Binnen de groep houdt H&S Transport zich bezig met het vervoer per tankwagen. H&S Foodtrans verleent intermodale diensten met tankcontainers en een netwerk van eigen voertuigen en bestrijkt heel Europa en Rusland. Met een vloot van ongeveer 1.000 ladingdragende eenheden is de H&S Group één van de grootste multimodale spelers in de vloeibare levensmiddelenmarkt. Den Hartogh Logistics is een Logistics Service Provider voor de chemische industrie. Het onderdeel Den Hartogh Liquid Logistics is gespecialiseerd in intermodaal bulk transport van vloeibare chemicaliën, zowel intermodaal als over de weg. Transport vindt plaats in single of multi-compartiment ladingdragende eenheden. Den Hartogh heeft een vloot van 3.000 tanks. Den Hartogh en H&S delen een pand in Oss sinds Den Hartogh in 2001 de chemietak en H&S de food divisie overnam van Eurovos.


Geen enkel product voldeed aan de eisen

Voor de planning maakte H&S gebruik van Transfusion, een TMS (Transport Management Systeem) van InforIT. Er was behoefte om dit systeem verder te verbeteren en aan te vullen met meer planningsfaciliteiten. Feike Molema, Business Unit Director bij H&S Logistic Services: “We kwamen al vrij snel tot de conclusie, dat geen enkel bestaand product aan onze eisen voldeed. Bij voorkeur wilden we een volledig in het TMS geïntegreerd APS. Transfusion functioneert bij ons namelijk eigenlijk als een ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning) en ondersteunt daarmee alle processen binnen onze organisatie. Om die reden is het niet wenselijk om een losstaande planningsapplicatie te introduceren.” Als tweede beperking wijst Molema op het speciale karakter van bulktransport van liquid food. Daarvoor gelden allerlei specifieke restricties die moeten worden meegenomen in de planning. “Bestaande standaard planningsapplicaties boden ook op dit punt geen soelaas”, aldus Molema.


Dat vraagt om maatwerk

Vanuit de wens om het APS te integreren met Transfusion, lag samenwerking met InforIT voor de hand. Er vonden vervolgens gesprekken plaats met meerdere APS-leveranciers over de mogelijkheden om extra slimheid in te bouwen in de vorm van algoritmes. Toevoeging van deze planningsalgoritmes maakt het namelijk mogelijk om tot een optimale planning te komen. Uiteindelijk viel de keuze op CQM. Molema: “CQM onderscheidt zich door het bieden van maatwerk, met onze situatie als uitgangspunt.” Rond die tijd is ook Den Hartogh aangesloten bij de samenwerking tussen H&S, InforIT en CQM. Den Hartogh was al lange tijd op zoek naar een APS en active decision support system om hun planningsprocessen te ondersteunen. Ook Den Hartogh gebruikt Transfusion en voor hen gold integratie van het APS met Transfusion evenzeer als een absolute eis.


Plannen tanktransporten is complex

Mark Warner, Group Strategic Director bij Den Hartogh: ”Het plannen van onze tanktransporten is erg complex. Zo gelden bijvoorbeeld voor iedere lading specifieke eisen aan de tankcontainer, waarin die kan of mag worden vervoerd. En het rijden met lege containers moet uiteraard tot een minimum worden beperkt. Bovendien zijn er allerlei volgtijdelijke restricties zoals 'na gebruik van een tankcontainer voor transport van stof A mag diezelfde tank niet worden gebruikt voor stof B’. Er moet dus eigenlijk altijd een aantal vrachten vooruit gepland worden.”

 

Plannen in twee stappen

Binnen het inmiddels ontwikkelde APS vindt het planproces in twee stappen plaats. Eerst wordt een meerdaagse materiaal planning (MMP) gemaakt. Daarbij wordt voor iedere vracht gekeken welke tankcontainer of oplegger de vracht moet gaan vervoeren. Ook wordt vastgesteld welke vrachten over water, spoor of over de weg vervoerd worden. De essentie is dat er ketens van tankverplaatsingen worden gepland, in plaats van losse ritten. Voor de in te zetten containers gelden allerlei specifieke eisen. Denk aan beperkingen van de vracht, het volume, het gewicht, de temperatuur en dergelijke. Binnen de MMP worden al deze eisen meegenomen. Veel van die eisen zijn al in het allereerste begin van het project in kaart gebracht, via een uitgebreide inventarisatie door de planners. Toch kwamen daar – na het zien van de eerste resultaten - nog veel eisen bij. Er bleken nog veel meer impliciete regels te zijn die leidden tot het verwerpen van de eerste uitkomsten van de meerdaagse materiaal planning. Een proces dat er na een aantal slagen toe heeft geleid dat nu alle beperkingen in de algoritmiek zijn ondergebracht. De tweede stap in het planproces betreft de 'trekker-chauffeur'-planning. Met steun van de algoritmes wordt een truck en chauffeur toegevoegd aan de in de MMP bepaalde ketens.


Bredere planhorizon, routekeuze en inzet materieel

Ondertussen werken beide bedrijven al een tijdje naar tevredenheid met het nieuwe planningssysteem. Molema: “We hebben een bredere planhorizon, een betere routekeuze en een betere inzet van ons materieel. Een bijkomend effect is dat we onze informatie veel beter op orde hebben. Om het APS te voeden was het nodig betrouwbare kwantitatieve gegevens over zaken als reistijden, wachttijden, reinigingstijden te hebben. Ook daar hebben we een slag gemaakt.” Mark Warner van Den Hartogh: “De introductie van dit APS is een eerste stap. Het biedt de mogelijkheid om op een heel andere manier naar onze activiteiten en business te kijken. Natuurlijk leidt het tot een hogere productiviteit en een betere uitvoering. Een APS is beslist nodig om het planproces voor de planners uitvoerbaar te houden bij een toenemende omvang en complexiteit. Maar de grote winst is dat we het proactief kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om de waarde van vervoersvragen voor het totale proces vast te stellen en bij tenders daar gericht gebruik van te maken. Wat dat betreft zijn we nog maar net begonnen en zal de samenwerking met CQM ook doorgaan!”

 

Heb jij ook een complexe planningspuzzel op te lossen?

Neem dan contact op met Geert Teeuwen. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
 

Openbaar maken en/of verveelvoudigen van teksten/beelden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CQM.
Fotocredits: Den Hartogh beeldbank.

Geert Teeuwen
Geert Teeuwen helpt je graag verder Neem contact op