DHL is wereldleider voor internationale expresleveringen, zowel over land als door de lucht. Het bedrijf is ook Nummer Eén voor oceaanvrachten en contractlogistiek. DHL verzorgt alleen al in Europa wekelijks een groot aantal expreszendingen. Dat zorgt voor een omvangrijk en complex planningsprobleem. Samen ontwikkelden CQM en DHL een software tool voor het genereren van weekplanningen. De betrokkenen bij DHL zijn mega enthousiast!


Complexitieit zit in de omvang

DHL werkt voor expreszendingen o.a. met een zogenaamd Day Definite Network. Daarin ligt de nadruk op aflevering op een overeengekomen tijdstip en minder op een zo snel mogelijke aflevering. Voor dat laatste is er een Time Definite Network. In Europa verbindt het Day Definite Network ongeveer 600 terminals, de vertrek- en aankomstlocaties voor zo’n 200.000 zendingen per week. Die zendingen worden geconsolideerd in gateways, waarvan er zo’n 60 in Europa zijn. De planningsvraag is tweeledig: er moet een routering worden bepaald voor iedere zending, maar ook moeten de linehauls worden bepaald. Een linehaul is een routering voor een transporteenheid, d.w.z. vrachtwagen, bestelbus, etc.). Dat is een complex planningsprobleem.

Antal Maas, Project Manager Network Planning Tools: “De complexiteit zit vooral in de omvang: het netwerk is groot, er zijn heel veel zendingen en we hebben te maken met heel veel restricties. Denk aan levertijdeisen van de zendingen, openings- en sluitingstijden van gateways, rijtijdenwetgeving, capaciteiten van transporteenheden, dienstregelingen van veerboten en tijdvensters van landen. Wij streven naar optimalisatie van de linehaul van het internationale netwerk.” Heinz Vogel, Manager Network & Planning Europe, Road: “DHL opereert in een steeds sneller veranderende omgeving. Locaties, volumes, faciliteiten, klantenprofielen, groottes van stromen etc. zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dat vraagt om steeds frequentere aanpassing van de basisplanning. Tot nu toe maken we eens per maand een nieuwe, in de toekomst zal dat verder opschuiven naar een dynamische planning.”


Zelf ontwikkelen van een passende tool

Vandaar de behoefte bij DHL aan een software tool waarmee die weekplanningen in een redelijke tijd kunnen worden gegenereerd. Omdat er geen off-the-shelf product bestaat dat aan alle gestelde eisen voldoet, besloot DHL om samen met CQM zo’n gereedschap te ontwikkelen. Als eerste stap voerden CQM en DHL een uitgebreide analyse uit om de eisen in kaart te brengen die DHL stelt aan zo’n hulpmiddel. Daarna begon de eigenlijke ontwikkeling van Lot, de Linehaul Optimization Tool. Het bouwt voort op PlaNet Europe, het prototype dat CQM eerder maakte voor DHL.


Wat doet de tool Lot?

Lot genereert internationale linehauls op het gateway-netwerk, gelijk met de routering voor de zendingen door het Europese netwerk. De output van Lot is een zogenaamd schedule, dat bestaat uit een gecombineerde planning voor de transporteenheden en de zendingen. Bovendien houdt het ook rekening met allerlei lokale restricties zoals de beschikbaarheid van docks etc. Sven Bobzin, Scheduling, Routing & Capacity Manager, noemt het dan ook ‘een tactische planning met operational feasibility’. Lot minimaliseert de totale kosten. Dat betreft de linehaulkosten (inclusief tol en kosten voor veerboten) en de kosten voor overslag op gateways. Voor het berekenen van reistijden en afstanden tussen de terminals en het geocoderen van locaties gebruikt Lot het door CQM ontwikkelde MACE (MAtrix Computation Engine).


Lot ondersteunt evaluatie en validatie van een schedule met behulp van een gebruikersvriendelijke user interface. Die maakt het mogelijk om details en doorsneden van het schedule te tonen en allerlei output te genereren. Aanpassingen zijn snel en gemakkelijk te maken. Bijzonder is dat Lot daarbij de integrale consequenties van veranderingen voor het hele netwerk laat zien door twee schedules tot op het kleinste detail met elkaar te vergelijken en bijbehorende verschilrapporten te genereren.


What-if analyses en korte rekentijd

De ontwikkeling van Lot is succesvol afgerond. Het programma wordt gebruikt door de Network Planning Group van DHL Express in Brussel voor het genereren van weekplanningen voor het Europese Day Definite expres vervoer. De benodigde rekentijd om een weekplanning te genereren is zeer kort geworden. Dat biedt DHL nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om de stabiliteit van een oplossing te beoordelen. Antal Maas: “Dat maakt ook het ‘verkopen’ van de planningen aan de rest van de organisatie (de landenorganisaties) gemakkelijker en het biedt nog forse verbetermogelijkheden in de totale planning.”

Sven Bobzin is het geheel met hem eens: “We leveren niet alleen een goed schedule, maar het is ook lokaal haalbaar en implementeerbaar doordat Lot ook rekening houdt met de lokale restricties. Daardoor kan de Europese organisatie ook gemakkelijker haar taak ten opzichte van de landenorganisaties uitvoeren.” En voegt hij eraan toe: “Door de korte rekentijd is het mogelijk geworden what if-analyses te doen en de uitkomsten te vergelijken. De manier waarop dat gebeurt maakt bovendien de impact van veranderingen op het hele netwerk inzichtelijk. Kortom, Lot maakt het voor ons mogelijk om de stap te zetten van scheduling naar echt netwerkmanagement.”

Lot zal worden aangepast voor het genereren van weekplanningen voor nationale Day Definite Networks. Deze aanpassingen zijn nodig omdat er in het nationale bereik andere restricties gelden dan internationaal. Er is dus nog werk aan de winkel: “De belangrijkste uitdaging nu is om het geheel goed geïmplementeerd te krijgen,” zegt Antal Maas.


De rol van CQM

Antal Maas is zeer tevreden: “CQM heeft het project conform de afgesproken planning gerealiseerd. Dat is bijzonder want software ontwikkelprojecten lopen bijna altijd fors uit en we hadden in dit project een heel krappe planning. Ook het resultaat voldoet aan de eisen die vooraf waren afgesproken. ” Heinz Vogel had eerder bij Danzas met CQM te maken. “Na een intensieve vergelijking met andere partijen, kozen we CQM,” legt hij uit. “Als Lot nu ook in de dagelijkse praktijk zijn waarde laat zien, dan zijn er voor CQM ook kansen in andere regio’s of bij andere netwerken zoals bv. time definite.”


De betrokken CQM-ers zaten wekelijks een paar dagen bij DHL op locatie. Dat heeft erg goed gewerkt. Antal Maas: “De groep heeft zich goed ingeleefd en het veelvuldige persoonlijke contact en de korte lijnen hebben sterk bijgedragen aan een goed wederzijds begrip. Het is eigenlijk niet mogelijk om vooraf de Business Requirement Specifications (BRS) goed vast te leggen. De wisselwerking tijdens het project tussen DHL en CQM maakte het mogelijk die BRS gaande het project verder te detailleren en aan te scherpen.” Heinz Vogel onderschrijft dat: ”Het CQM-team toonde zich zeer toegewijd, en zeer coöperatief. De discussies waren constructief, en met open vizier. Het gaf ons een goed gevoel.“


Naar hun mening heeft CQM zijn naam als expert op het gebied van algoritmiek volledig waar gemaakt: “Waar vooraf als eis een rekentijd van ongeveer 15 uur was geformuleerd, is dat uiteindelijk minder dan een uur geworden. Dat biedt DHL enorme extra mogelijkheden om bijvoorbeeld de stabiliteit van een oplossing te beoordelen. Een magistrale prestatie!”

 

Wil jij ook jouw planning optimaliseren?

Neem dan contact op met Peter Hulsen. Wil je daarnast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
 

Openbaar maken en/of verveelvoudigen van teksten/beelden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CQM.
Fotocredits: Pixabay.

Peter Hulsen
Peter Hulsen helpt je graag verder Neem contact op