27/06/2023


CQM werkt voor ProRail aan NORM, een risicobeheer model voor overwegen. Dit nieuwe model wordt gefaseerd geïmplementeerd. NORM maakt de risico’s - en daarmee noodzakelijke verbeteringen - in veiligheid van overwegen inzichtelijk. Dat we met ons werk een bijdrage mogen leveren aan de verbetering van veiligheid voor fietsers, automobilisten, machinisten en treinreizigers, doet ons oprecht wat. We vinden onze projecten niet alleen inhoudelijk erg leuk, we doen ook echt werk dat ertoe doet!

 

Datagedreven en risicogestuurde overwegenaanpak

In de ‘Voortgangsbrief Spoorveiligheid’ van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer meldt mevrouw Heijnen: “Waar eerder alleen gebruik werd gemaakt van een relatief eenvoudige kwalitatieve risicomatrix, is het nieuwe model gebaseerd op kwantitatieve data en op wetenschappelijke studies. Deze kwaliteitsverbetering heeft ervoor gezorgd dat er nu een model ligt waarin per type overweggebruiker (fietser, automobilist, machinist of treinreiziger) het veiligheidsrisico kan worden berekend.” En “Dankzij dit model kan worden beoordeeld welke overwegen de grootste veiligheidsrisico’s kennen en waar de risico’s voor weggebruikers, passagiers en machinisten het grootst zijn. Dit biedt mogelijkheden voor een meer datagedreven en risicogestuurde, en daarmee doelmatige overwegenaanpak.”

 

NORM (Nederlands Overwegen Risico-Model)

De Staatssecretaris verwijst in haar brief naar de memo van ProRail met uitleg over NORM (Nederlands Overwegen Risico-Model). ProRail meldt hierin: “NORM is het nieuwe, nu hoofdzakelijk datagedreven, risicomodel dat centraal staat in ProRails risicobenadering. NORM maakt de risico's en gevolgen van overwegen voor de verschillende spoor- en weggebruikers inzichtelijk met een rekenkundig model. Dit model is gebaseerd op data van ongevallen van de afgelopen 20 jaar en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kan het model onderbouwd richting geven bij het investeren in weg- en spoorveiligheid. Dit levert in vergelijking met het oude model, dat nu uit gefaseerd wordt, onder andere het volgende op:

  • Statistisch en wetenschappelijk onderbouwde uitkomsten als basis;
  • Werken op basis van actuele verkeersstromen in plaats van een standaard verdeling van spoorkruisende voertuigen en aantallen, door het werken met meetdata per individuele overweg;
  • Mogelijkheid om risico en gevolg te bepalen per gebruikersgroep op zowel de weg als het spoor;
  • Verbetering van de directe inzichten in hoe veranderingen de veiligheid beïnvloeden: bijvoorbeeld dichtligtijden, extra treinen, meer weggebruikers (per type weggebruiker), andere snelheden.

De mogelijkheden die NORM biedt zijn een aanzienlijke stap voorwaarts en zullen in de toekomst nog verder worden uitgebreid.”

 

CQM heeft het model samen met verkeerskundig ingenieursbureau Goudappel gemaakt.

Je leest meer over NORM op de website van ProRail: Hoe groot of klein is het risico bij een overweg? 

SpoorPro (Vakblad voor de Spoorsector) berichtte over de implementatie van het nieuwe risicobeheer model in haar nieuwsbrief. Het volledige bericht (voor abonnees) vind je hier.

 

Complexe rekenkundige modellen

Wil je meer weten over de inhoudelijke bijdrage van CQM aan dit ProRail-project? Of wil jij zelf werk doen dat er echt toe doet? Neem dan contact op met Pleuni of Stefan, zij vertellen je er graag meer over!

 

Je kunt CQM ook volgen op LinkedIn of via onze digitale digitale nieuwsbrief (4x/jaar).

 

Image by Peter van de Ven from Pixabay

 

Stefan
Stefan helpt je graag verder Neem contact op