Het bepalen van de grootte en inrichting van een warehouse is een lastige klus. Wiskunde en optimalisatie zijn hierbij van grote waarde. Of je nu een nieuw Smart Warehouse gaat inrichten of als de grove inrichting van je bestaande Smart Warehouse vastligt, de magazijn layout (inrichting) kan altijd verder geoptimaliseerd worden. Vraagstukken die daarbij vaak opgelost moeten worden zijn bijvoorbeeld: welke activiteiten vinden waar plaats? Hoe lopen de goederenstromen? Hoeveel ruimte moet ik daarvoor reserveren? Hoe optimaliseer ik de verschillende functies in het warehouse? Of tot slot: hoe optimaliseer ik uiteindelijk het totale warehouse? CQM heeft veel ervaring op het gebied van het slim inrichten van je warehouse, ofwel Smart Warehousing.


Magazijn layout van jouw Smart Warehouse 

In eerste instantie is het van belang te identificeren welke activiteiten er plaatsvinden in het warehouse. De verschillende activiteiten geven verschillende eisen aan de ruimte en locatie in het warehouse. Zo vindt bijvoorbeeld de verlading en ontvangst van goederen plaats bij de dockingstations. Een ander voorbeeld is dat het orderpicken van versartikelen eisen stelt aan de temperatuur en inrichting van de ruimte. Op basis van beschikbare data uit bijvoorbeeld het WMS systeem kan worden bepaald hoe groot de verschillende activiteiten zijn. Het is verstandig hierbij op hoog niveau te beginnen, maar indien mogelijk steeds meer detail aan te brengen in de informatie. 

Voorbeeld 
Er komen dagelijks gemiddeld 30 volle vrachtwagens aan in het warehouse. Deze vrachtwagens bevatten in totaal 1200 m3 producten. 10 van deze vrachtwagens zijn FTL en bevatten producten die direct in de bulkopslag worden opgeslagen. 20 van deze vrachtwagens bevatten een mix aan producten en bevatten gemiddeld 35 pallets, die in de pallet-opslag geplaatst worden.   

Naast dat je naar de acitviteiten op een gemiddelde dag kijkt, is het ook verstandig naar een drukke dag te kijken. Immers, de inrichting van het warehouse moet ook nog functioneren op drukke dagen in het jaar. Verder is het van belang bij de inrichting niet alleen maar te kijken naar data uit het verleden, maar ook naar de toekomst te kijken. Wellicht verwacht jouw bedrijf in de toekomst forse groei in een bepaalde sector, of heb je  te maken met typische seizoenspatronen, die zorgen voor grote drukte in bepaalde maanden van het jaar. Door middel van geavanceerde forecastingmodellen biedt CQM jou een blik in de toekomst.

Op basis van de grootte van de activiteiten en de logistieke afhandeling kan een stromenschema worden opgesteld. Op basis van deze goederenstromen en de functionele eisen aan de verschillende activiteiten wordt in samenwerking met experts in het warehouse een eerste grove inrichting bepaald. 


Voorbeeld optimalisatie magazijn layout: Orderpicking 

In een warehouse waar handmatig orders worden gepicked moet de zone-inrichting en slotting worden vastgesteld. Hierbij is het van belang dat de verschillende klantorders zo efficient mogelijk worden gepicked, maar ook dat de operator op een veilige manier kan werken. Door middel van een rekenmodel, kunnen verschillende inrichtingsscenario's worden doorgerekend en inzicht geboden in belangrijke KPI's als picktijd, kwaliteit van de pickorder, etc. 

 

Voorbeeld optimalisatie magazijn layout: Voorraadniveaus 

Of je nu handmatig orders pickt, of een volledig geautomatiseerd material handling systeem hebt: het is van belang te kijken naar de benodigde opslagruimte. Op basis van historische gegevens van vraagpatronen kun je berekenen hoeveel voorraadruimte benodigd is. Naast de hoeveelheid voorraadruimte per sku, geeft dit ook inzicht in hoeveel voorraadruimte die vereist is in de bulk-opslag en pick-opslag. Lees meer over voorraadbeheer.

 

Voorbeeld optimalisatie magazijn layout: Aansturing kranen en liften

De geautomatiseerde material handling systmen worden steeds geavanceerder. Met behulp van kranen en liften worden goederen automatisch in- en uitgeslagen. De aansturing van deze kranen en liften kan geoptimaliseerd worden. Waar sla ik welke producten in, zodat de capaciteit van het systeem gemaximaliseerd wordt, maar daarnaast de beschikbaarheid van de producten gewaarborgd wordt? Hoe stuur ik de liften aan, zodat er geen bottlenecks in het systeem ontstaan?

 

Voorbeeld optimalisatie magazijn layout: Simulatie

Door middel van simulatie kan gekeken worden naar de performance van (een deel van) het warehouse. De simulatie geeft inzicht in mogelijke bottlenecks in het warehouse, en kan gebruikt worden om verschillende scenario's uit te testen of juist de aansturing van hardware te verbeteren. Daarnaast kan met behulp van simulatie gekeken worden hoe het warehouse zich 'gedraagt' onder hoge piekbelasting, of hoeveel groeimogelijkheden er zijn met de huidige inrichting.

 

Wil jij ook een optimaal ingericht warehouse?

Met een intelligente inrichting bereik je een optimaal resultaat: beheerste kosten en perfecte prestatie. De klanten zijn tevreden. De medewerkers zijn tevreden. Jouw management is tevreden. Wil jij dit ook? Neem dan contact op met Monique van den Broek.

Monique van den Broek
Monique van den Broek helpt je graag verder Neem contact op