Als marketeer wil je consumenten op het juiste moment triggeren om een aankoop te doen en deze aankoop zo positief mogelijk te laten beleven. Purchase stories helpen je enerzijds om marketingbudgetten maximaal in te zetten om een zo hoog mogelijk rendement te behalen en anderszijds om de aankoop ervaring van je consument beter in kaart te brengen.

 

Wat kan je met purchase stories?

Bij het toewijzen van digitale marketingbudgetten wil je zo goed mogelijk weten in welk digitaal kanaal of welke digitale marketingactiviteit je het beste kunt investeren, zodat je investeringen het meeste opleveren. Door het verzamelen van historische marketinggegevens, zoals acties in combinatie met conversies of CTR, kunnen we bepalen waar het digitale marketingbudget het beste aan uitgegeven kan worden. 

Ook kunnen wij prognoses van verwachte conversies maken, voordat er daadwerkelijk budget geïnvesteerd wordt. Het wordt dan op voorhand zichtbaar wat een bepaalde stijging in budget aan conversies oplevert bij bijvoorbeeld zoekmachine-advertenties.

CQM helpt graag om het maximale uit marketingbudgetten te halen, door te identificeren op welk kanaal en voor welke activiteiten het budget het beste ingezet kan worden. Als een consument daadwerkelijk besluit over te gaan tot aankoop is daar ook veel over te leren, steeds vaker laten bedrijven consumenten namelijk vragenlijsten invullen over hun ervaringen. Dat kan zowel in een fysieke winkel als in een digitale omgeving zijn. Een beoordeling uitgedrukt in een cijfer alleen zegt vaak niet voldoende en heb je de kwalitatieve feedback nodig om deze cijfers te begrijpen. Maar al deze feedback lezen en op een juiste wijze interpreteren is arbeidsintensief en gebeurt niet altijd consequent. 


Mogen we je helpen?

Met onze analyse leggen we de link tussen de cijfers en de kwalitatieve feedback. Deze koppeling geeft inzicht in de drivers van succes (en falen) en geeft hiermee direct aanknopingspunten en ruimte voor verbetering. Ook nieuwsgierig naar de beleving van de klant bij aankoop van een product en hoe je deze ervaring nog verder kunt verbeteren? Wieke staat voor je klaar. 

Wieke Selten
Wieke Selten helpt je graag verder Neem contact op