Stappenplan voor een robuust logistiek netwerk

Een robuust netwerk betekent: bestand tegen grote en kleine schokken en veranderingen. Maar hoe zet je nu zo’n robuust netwerk op én houd je het in stand? Een stappenplan…

Eén ding weten we zeker: de wereld van morgen is anders dan die van vandaag en we weten niet precies wat die verandering zal zijn. Onzekerheid is een fact of life waar we mee zullen moeten leren leven. Gelukkig hoeven we niet helemaal te berusten in ons lot en kunnen we ons proactief wapenen.

Steeds vaker wordt rekening gehouden met enigszins voorspelbare zaken als fluctuaties in de vraag en niet altijd even betrouwbare leveranciers. Minder gebruikelijk is het echter om deze keuzes te toetsen aan bijvoorbeeld stijgende transportkosten, stijgende lonen in China, onzekerheid over groei of krimp in bepaalde markten, overstromingen, een financiële crisis of een politieke omwenteling. Een robuust netwerk doet het niet alleen goed bij kleine schommelingen, maar reageert ook adequaat als de omstandigheden echt veranderen of als onvoorziene calamiteiten optreden.

 

Stappen op weg naar een robuust logistiek netwerk

Om tot een robuust netwerk te komen en het te behouden herkennen we 5 stappen:

  1. bepaal de strategische context waarin je moet werken, 
  2. ontwerp je fysieke logistieke netwerk met concrete eisen voor robuustheid, 
  3. richt al je logistieke processen in met oog voor robuustheid,
  4. zorg ervoor dat je de juiste mensen hebt, en
  5. zet een feedback mechanisme op.

 

Stap 1. Robuust binnen de strategische context
Zinvol werken aan een robuust logistiek netwerk moet altijd gebeuren binnen de context van een bedrijfsstrategie die richting geeft en prioriteiten stelt. Strategische keuzes en eventueel afgeleide prestatiematen, dienen als input voor het ontwerpproces en als toetssteen voor het resultaat. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de strategische context voordat je een netwerk ontwerpt.

 

Stap 2. Robuust door ontwerp
Het is belangrijk onzekere gebeurtenissen die je in de ontwerpfase mee wilt nemen, expliciet te maken. Ook zul je de huidige realiteit en de toekomstige gewenste situatie heel precies in kaart moeten brengen. Pas dan kun je verschillende netwerkontwerpen met elkaar vergelijken op prestatie en kosten onder normale en eventueel afwijkende omstandigheden.  
Het verzamelen en (statistisch) analyseren van operationele en financiële gegevens hoort aan de basis te staan. Het gebruik van wiskundige optimalisatie- en simulatiemodellen kan dit ontwerpproces sterk verbeteren door het scherp in kaart brengen van voor- en nadelen van de opties. Met een gevoeligheidsanalyse kan onderzocht worden hoe bepaalde scenario’s reageren op afwijkende omstandigheden.

 

Stap 3. Robuust door procesinrichting
Alle processen die te maken hebben met de aansturing en uitvoering van de logistieke operatie, moeten ingericht zijn met het oog op een vlekkeloze en beheerste uitvoering. De robuustheid wordt ondersteund door het inbedden van operationele procesbeheersing en het initiëren van een cultuur van continu verbeteren. Lean Six Sigma is daar bijvoorbeeld een mooie en goed gedocumenteerde kapstok voor. Organiseer daarom de selectie, uitvoering en monitoring van verbeterprojecten.

 

Stap 4. Robuust door mensen
De beste verzekering voor een robuust netwerk zijn goed geschoolde en gemotiveerde mensen op elk niveau van de organisatie en in elke schakel van de keten. Betrek daarom ook operationele medewerkers bij de opzet en inrichting van de processen. Dit creëert eigenaarschap en daarmee motivatie en helpt om alle aanwezige kennis en ervaring mee te nemen. Dit zal zich in de toekomst uitbetalen: de bulk van de problemen zal op de vloer al worden opgelost.

 

Stap 5. Robuust door terugkoppellussen
Om de robuustheid van het netwerk op de langere termijn te garanderen is een regelmatige evaluatie van de inrichting en uitvoering noodzakelijk. Om op alle relevante plekken in de organisatie veranderende omstandigheden en/of prestaties te signaleren en te laten opvolgen, implementeer je terugkoppellussen. Het is belangrijk om de normale van dag tot dag variatie te onderscheiden van serieuze veranderingen en alleen bij die laatste actie te ondernemen. Ook hier kunnen analytische technieken ondersteuning bieden. En ook hier geldt: zoveel mogelijk op de werkvloer beleggen, alle managementrapportages lopen per definitie achter de feiten aan. 

 

Deze blog is gebaseerd op het uitgebreide expert-artikel dat eerder werd gepubliceerd op Logistiek.nl.
 

Wil jij ook een robuust netwerk ontwerpen én behouden? Wil je meer weten over de stappen om tot een robuust netwerken te komen? Ik vertel er je graag meer over!

Marnix Zoutenbier

 

Altijd op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Volg CQM op LinkedIn!

 

Drs. Marnix Zoutenbier

Drs. Marnix Zoutenbier

Principal Consultant