SWI & Batch picking

29/01/2018

Veel CQM’ers hebben een achtergrond in de wiskunde en zetten deze kennis dagelijks in om samen met onze klanten mooie projecten uit te voeren. Om deze kennis op peil te houden en de nieuwste technieken te blijven ontwikkelen, werken we veel samen met universiteiten. Regelmatig werken we met stagiairs aan klant-gerelateerde problemen.

Dit jaar heeft CQM één van de opdrachten voor SWI ingediend.

CQM & SWI 2018

SWI 2018 (Study Group Mathematics with Industry) start maandag 29 januari. Het is een week waarin ongeveer 75 wiskundigen in groepen werken aan praktijkproblemen. De praktijkproblemen worden door bedrijven (waaronder CQM) ingebracht op maandag. De deelnemers werken de hele week aan het modelleren en oplossen van de problemen in kleinere groepen. Op vrijdag vinden de slotpresentaties plaats.

CQM heeft dit jaar ook een probleem ingebracht, waarbij gekeken wordt naar het optimaal inrichten van een batch picking circuit.

Batch picking

Als het aantal artikelen in een magazijn toeneemt, wordt de loopafstand van orderpickers groter. Lopen is dan de activiteit die relatief veel tijd kost en de minste waarde toevoegt. Bij batch picking gaat het om het samenvoegen van meerdere klantorders tot één logische pickopdracht. In de pickopdracht worden tegelijkertijd de artikelen verzameld voor meerdere klanten.

Zeker binnen de e-commerce wordt vaak gebruik gemaakt van batch picking. Hierbij wordt hetzelfde artikel vaak over verschillende locaties in het magazijn verdeeld. Bij e-commerce worden dezelfde producten vaak samen gekocht. Om deze orders makkelijk te kunnen picken liggen deze producten dan ook in dezelfde gang, zodat orders sneller samengesteld kunnen worden.

Er zijn twee vormen van batch picking

  • Artikelgewijze batch picking
  • Ordergewijze batch picking (ook wel multi-orderpicking genoemd)

Multi-orderpicking

Multi-orderpicking betekent dat de orderpickers tijdens hun pickopdracht meerdere orders tegelijk afhandelen. De totale afstand die orderpickers tijdens hun pickronde afleggen neemt wellicht toe, maar de loopafstand per order vermindert drastisch. De efficiëntie van multi-orderpicking hangt af van een groot aantal zaken, zoals:

  • De grootte van het magazijn of het pickcircuit.
  • Het aantal beschikbare klantorders.
  • Het aantal gangen dat een klantorder bezoekt.
  • De grootte van de batch (hoeveel klantorders worden tegelijkertijd gepickd).
  • De mate waarin de klantorders op elkaar lijken.
  • De wijze waarop de batches worden geformeerd (WMS algoritme).

CQM heeft veel ervaring met het ontwikkelen van optimale batchingsalgoritmiek. Samen met SWI 2018 ontwikkelt CQM een model dat, gegeven je klantorders, direct inzicht biedt hoe je het beste je magazijn en het batch picking kunt inrichten.

 

Wilt u meer weten over batch picking?

Neem dan contact op met Monique van den Broek.

 

Ook interessant

 

Ir. Monique van den Broek

Ir. Monique van den Broek

Principal Consultant