Voorraden: Wat is de optimale balans tussen kosten en beschikbaarheid?

31/8/2015
Blog 1 in een reeks van 4.

Voor een logistieke keten waarvan de inrichting, de processen, de producten en leveranciers vastliggen, geldt: hogere beschikbaarheid van onderdelen realiseer je met hogere voorraden en gaat dus gepaard met hogere kosten. Oftewel: het service level en de prijs die je daarvoor betaalt, houden verband met elkaar. Als de vraag constant is (en deterministisch), is dat verband lineair, maar meestal hebben we natuurlijk te maken met ‘random’ vraaggedrag. Dan is het verband tussen kosten van voorraden en beschikbaarheid van onderdelen / het service level als in bijgaand figuur.

Een aantal observaties en opmerkingen:

  • De wet van de afnemende meerwaarde is van toepassing. Hoe hoger het service level, hoe meer geld relatief nodig is om het service level nog verder te verhogen.
  • Als we de curve met het verband tussen service level en kosten als gegeven beschouwen, is de keuze waar op de lijn je wilt zitten, een strategische (bedrijfs)beslissing.
  • In de logistieke optimalisatie is het doel om dezelfde service tegen lagere kosten te kunnen leveren (of, in organisaties die met budgetten werken: een hoger service level te halen voor dezelfde prijs). Dit komt neer op het ‘uitbuigen’ van de curve, op zoek naar de optimale curve, de zogeheten ‘efficient frontier’, zie stippellijn. De pijl geeft de beweging aan om tegen lagere kosten dezelfde availability te halen.

 

Lagere kosten met dezelfde availability of hoger service level voor dezelfde prijs

Vraag is dan natuurlijk hoe je dat kunt bereiken. Er zijn twee belangrijke hefbomen. De eerste is meer grip krijgen op de vraag naar onderdelen. De tweede is om gebruik te maken van de juiste wiskundige voorraadmodellen.

In volgende blogs zal ik specifiek voor de voorraad van reserveonderdelen op deze beide mogelijkheden ingaan.
 

Overige blogs in deze reeks:

Blog 2 - Hoe krijg ik grip op vraag naar reserveonderdelen?

Blog 3 - Voorraadmanagement voor reserveonderdelen

Blog 4 - Hoe kan ik nog verder besparen op kosten voor reserveondedelen?

 
Dr.ir. Bram Kranenburg

Dr.ir. Bram Kranenburg

Senior Consultant