Vandaag de dag is het ontwikkelen van processen en producten in toenemende mate één van de manieren waarop organisaties zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Ontwikkeling is een voortdurende uitdaging om snel, en nog sneller, naar de markt te gaan. En tegelijkertijd met hoge kwaliteit, dus zonder fouten. Functionele kennis moet niet alleen opgebouwd, maar ook georganiseerd worden – knowledge management. Parallel moet aan de klantbehoeften en verwachtingen voldaan worden – customer insights. Bij innovatie gaat het steeds vaker om slim gebruik maken van de enorme hoeveelheden beschikbare gegevens – Big Data, over onder andere het gebruik van producten, over consumentenvoorkeuren, en over koopgedrag.


Beslissingen en ontwerpfuncties 

Dus beslissingen tijdens de ontwikkeling, van de eerste klantwensen tot en met de massaproductie, moeten meer dan ooit gekwantificeerd en onderbouwd worden. Het is de taak van de ontwikkelaar om gevraagd, maar ook ongevraagd, beslissingen te onderbouwen en de ontwerpfuncties te doorgronden. Deze kennis geeft flexibiliteit en bewegingsruimte tijdens de productontwikkeling. Het voedt constructieve discussies met marketing, voorziet in alternatieven als men “vastzit” in het initiële concept. De opgebouwde kennis verheldert de mogelijke gevaren van een “het werkte… één keer” houding. Een houding die leidt tot reactief gedrag, in die zin dat kennis slechts wordt opgebouwd op het moment dat problemen zich voordoen.


Producten zo succesvol mogelijk maken

CQM helpt bedrijven om alle relevante vraagstukken bij de R&D van technische processen vanaf marketing tot en met productievrijgave te onderbouwen. Het doel: producten zo succesvol mogelijk maken. We concretiseren de marktvraag, richten ons op first time right ontwerpen, optimaliseren het ontwerp voor massaproductie en bieden hulp bij het gestructureerd oplossen van onvoorziene problemen. Dat doen we voor de top-multinationals in Nederland. En als je wilt, ook voor jou.


Wil jij dat ook?

Wil jij dat ook, je producten zo succesvol maken en first time right ontwerpen? Bert helpt je graag!

CQM beheert ook de website DfSS.nl. Design for Six Sigma (DfSS) is een gestructureerde aanpak waarmee de gewenste productkwaliteit al tijdens het ontwerpproces wordt ingebed, waardoor je een goedkoper proces en een kortere time-to-market kunt realiseren. DfSS.nl is dé bron voor alles wat met Design for Six Sigma te maken heeft. De inhoud wordt gemaakt door onze R&D-consultants en is van hoog technisch niveau voor DfSS-beoefenaars en professionals die het belang van statistische methoden achter succesvolle productinnovaties erkennen.

Bert Schriever
Bert Schriever helpt je graag verder Neem contact op