Een robuust logistiek netwerkontwerp in de praktijk

Een van de vijf stappen uit ons stappenplan om tot een robuust logistiek netwerk te komen is het daadwerkelijke ontwerp van je logistieke keten. Bij de zoektocht naar een optimaal netwerk worden ontwerpen vergeleken op prestaties en kosten onder normale omstandigheden. Het is echter ook van belang te kijken hoe het netwerkontwerp opereert onder (sterk) veranderende omstandigheden. Nog beter zou het zijn, wanneer deze omstandigheden worden meegenomen in het ontwerpproces zelf. Kwantitatieve modellen zijn uitermate geschikt om een goed onderbouwde keuze te maken voor een logistiek netwerk. In deze blog laten we, geïnspireerd door een case van een van onze klanten, zien hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. 

 

Doel van kwantitatieve modellen 

Het inrichten of herinrichten van een logistiek netwerk is ingrijpend. Het zijn strategische beslissingen met grote financiële en organisatorische gevolgen. Waar ga je produceren voor welke markt? Hoeveel distributiecentra heb je nodig, waar worden ze gevestigd en hoe moeten ze worden ingericht? Wat betekent dit voor de voorraad en hoe organiseer je het transport? Kwantitatieve modellen helpen om de effecten van verschillende keuzes inzichtelijk te maken. Zo’n beslismodel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende netwerkalternatieven in detail te analyseren. Wanneer er veel mogelijkheden zijn, kan een (optimalisatie)model ook gebruikt worden om op zoek te gaan naar het ideale logistieke netwerk. Dit gebeurt op basis van gekozen prestatiematen zoals het minimaliseren van kosten of het maximaliseren van de servicegraad. Uiteraard toegespitst op de specifieke situatie, waarbij zaken zoals de productie- en transportcapaciteit zijn meegenomen.

 

Vier stappen

Bij het bepalen van een robuust logistiek netwerk onderscheiden we de volgende 4 stappen:

1.    Optimaal ontwerp onder normale omstandigheden
Een eerste stap tot het komen van een optimaal robuust logistiek netwerk is het bepalen van een optimaal ontwerp onder verwachte normale omstandigheden. Je houdt hierbij vaak rekening met restricties waaraan het model moet voldoen. Zo kan je bedrijf bijvoorbeeld al op een aantal locaties DCs hebben liggen, en ligt het niet erg voor de hand deze te sluiten om ze weer op een andere plaats te openen. Toch is het goed ook een optimaal ontwerp zonder restricties te bepalen (Greenfield). Zo’n ontwerp geeft je inzicht in hoeveel de restricties je ‘kosten’ en helpt je in het ontwikkelen van een supply chain visie voor de toekomst.

2.    Optimaal ontwerp onder extreme omstandigheden
In stap 2 denken we na over welke zaken in de toekomst onzeker zijn en op welke wijze deze onzekerheden je ontwerp beïnvloeden. Is de klantvraag realistisch en zeker? Hoe ontwikkelt de benzineprijs zich? Wat gebeurt er als een belangrijke leverancier wegvalt?  Voor ieder van deze zaken kan je een best case, gemiddelde, worst case variant bepalen. Idealiter levert een best en worst case situatie hetzelfde ontwerp op als onder normale omstandigheden. Is dit niet het geval dan is verder onderzoek noodzakelijk.

3.    Alternatieve ontwerpen
In deze stap is het van belang een aantal alternatieve ontwerpen te selecteren, die je in stap 4 tegen elkaar af wilt zetten. Je kunt dit doen door te bekijken welke ontwerpen naar voren komen bij bijvoorbeeld onzekere vraag of hogere benzinekosten. Echter dit gaat vaak in samenspraak met logistieke sleutelfiguren binnen je bedrijf. Zij hebben een goede praktijkvisie en kunnen daarbij ook goede alternatieve ontwerpen aandragen of bestaande alternatieven aanscherpen.

4.    Onderzoek naar kosten efficiency en robuustheid
Nu kun je de alternatieve ontwerpen beoordelen op zowel kostenefficiëntie als robuustheid. Het is goed jezelf als bedrijf daarbij de volgende vraag te stellen: Hoeveel geld heb ik over voor het hebben van een robuuste keten? Op deze manier kun je door middel van analyses van de verschillende alternatieven een weloverwogen besluit nemen welk logistiek ontwerp voor jouw bedrijf het beste is.

 

Praktijkcases

Deze blog is gebaseerd op het uitgebreide expert-artikel dat eerder werd gepubliceerd op Logistiek.nl. Wil je de bijbehorende praktijkcase lezen (hoeveel DC’s moet een bedrijf met 90 klanten (beleverd door eigen vrachtwagens vanuit een te kiezen DC) openen, en wáár, zodat de totale kosten minimaal zijn?), volg dan de link naar het expert-artikel.

Een andere interessante praktijkcase is die van Stiho, lees hier hoe de bouwmaterialenleverancier een kostenbesparing van 15 procent én een logistieke prestatieverbetering realiseerde

 

Benieuwd hoe kwantitatieve modellen kunnen ondersteunen in het ontwerp van jóuw robuuste logistieke netwerk? Neem dan contact met mij op, ik vertel het je graag!

Jan van Doremalen

 

Altijd op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Volg CQM op LinkedIn!

 

Dr.ir. Jan van Doremalen

Dr.ir. Jan van Doremalen

Partner