26/04/2021


In onze vorige blog schreven we over het inrichten van een Smart Warehouse. We gingen dieper in op de 4 stappen van Gartner (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive) en de mogelijkheid van een Digital Twin hierbij. De descriptive en diagnostic fase richt zich sterk op het analyseren van de dag van gisteren, met als doel dat deze inzichten gebruikt worden in verbeterprocessen, zodat de dag van morgen nog beter draait. Maar hoe mooi zou het zijn als we in staat zijn een blik in de toekomst te werpen? De predictive fase kan je helpen in een nog betere aansturing van je warehouse. In deze blog gaan we hier verder op in.


Voorspellen met de kristallen bol

De predictive fase start natuurlijk met de stap dat je voorspelt hoe het warehouse er in de toekomst uitziet. We focussen ons hier op de belangrijkste processen in het warehouse, dus juist processen waar bijvoorbeeld veel tijd / mankracht in zit. Wanneer we praten over de toekomst, dan kan je denken aan één uur vooruit tot enkele dagen, of zelfs weken of maanden. Hoe verder vooruit je kijkt, hoe onzekerder die toekomst is, en des te ‘grover’ de beslissingen zullen zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een hele drukke decembermaand voorziet, waarin mogelijk het warehouse ‘overbelast’ wordt, dan ga je niet direct orders verschuiven, of mensen inhuren, maar ga je op zoek naar grovere oplossingsrichtingen om deze belasting te verminderen.

Laten we er nu eens vanuit gaan, dat we één uur tot enkele dagen vooruit willen kijken. Hoe zorg je nu voor een goede kristallen bol? Als je één uur tot enkele dagen vooruitkijkt, kan je prima gebruik maken van de orders die je verwacht uit te voeren. Een deel van de orders is vaak al vrijgegeven, of is al gestart, en van dat deel kan je behoorlijk precies uitrekenen hoe de order zich door je warehouse verplaatst. Dat resulteert dan direct in inzicht in belasting van de verschillende processen in je warehouse voor de komende uren. Maar ook van de orders die nog niet zeker zijn en wat verder in de toekomst liggen, kan je vaak behoorlijk goed inschatten wat erop je afkomt. Het uiteindelijke doel is om per proces in je warehouse een belasting te kunnen berekenen om dat in de vervolgstappen (monitoring, alerting, decision making) te gebruiken (zie het voorbeeld hieronder).

Monitoring & alerting

In de vorige stap hebben we laten zien dat het in eerste instantie draait om een goede inschatting te krijgen van de belasting van je processen over tijd. Naast de belasting, heb je natuurlijk ook zicht op de beschikbare capaciteit. In bovenstaand voorbeeld is deze capaciteit simplistisch weergegeven met de rode lijn: We hebben een structurele capaciteit van 150 orderpickers.

Door zowel de verwachte belasting als beschikbare capaciteit in één plaatje weer te geven, hebben we direct zicht op waar eventuele problemen ontstaan. Zo zien we dat we over één uur (om 12:00u) 230 mensen nodig hebben, maar slechts 150 mensen beschikbaar hebben. Actie is dus gewenst!

Deze informatie zou structureel door de Control Room van je warehouse gebruikt moeten worden om capaciteit te monitoren, of zelfs automatisch een alert te krijgen, wanneer voldoende capaciteit in het gedrang komt. Zodat je proactief reageert en ‘eventuele paniek’ voorkomt.


Beslissingen maken op basis van scenario’s

Oké, we hebben nu geconstateerd dat we over één uur een mogelijk probleem hebben. Gelukkig zijn we er op tijd bij en kunnen we nog maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Maar wat kunnen we doen om het probleem op te lossen? De maatregelen waar de Control Room in dit geval aan denkt zijn:

  1. Niets doen, waardoor orders te laat zijn
  2. Beschikbare capaciteit ophogen, maar dan heb je later op de dag alsnog te veel capaciteit
  3. Orders doorschuiven naar een later moment op de dag (rond 14:00u is een dip te zien)
  4. Orders annuleren, met als gevolg ‘lost sales’

Het is dus zaak om snel te onderzoeken welk scenario de ‘beste resultaten’ oplevert. Hiervoor kan de Control Room gebruik maken van een Digital Twin, waarbij de verschillende scenario’s worden doorgerekend, en de resultaten getoond worden op belangrijke KPI’s zoals kosten en fulfillment. De resultaten van de scenario’s moeten natuurlijk snel zichtbaar zijn, want iedere minuut telt in dit soort gevallen. De Control Room zelf vergelijkt de uitkomsten van de verschillende scenario’s en maakt een keuze welk scenario het beste presteert. Vervolgens wordt de uitkomst van het scenario doorgevoerd in het warehouse, in zowel de systemen als in de communicatie op de vloer. Appeltje eitje dus, het probleem is getackeld!


Automatische beslissingen nemen?

Het is uiteindelijk interessant om te kijken of de beslissingen die de Control Room neemt wellicht geautomatiseerd kunnen worden. Dit is een stap die veel aandacht vergt. Immers de mensen in de Control Room zullen altijd meer informatie, en ook al hun zintuigen en gezond verstand gebruiken, om de beste beslissing te nemen. Zal het dan ooit mogelijk zijn, deze beslissingen te laten uitvoeren door een computer? Daar is veel vertrouwen voor nodig in de systemen.

Wellicht is een tussenstap: definiëren van scenario’s die je wilt doorrekenen en die al automatisch te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld (tijdelijk) opschalen met 5% wanneer optie 2 zich voordoet. Zodat de gebruiker in de Control Room direct de resultaten van die scenario’s te zien krijgt, eventueel met daarin een voorkeursscenario. Op die manier win je veel kostbare tijd, maar maak je toch gebruik van de feiten van de Digital Twin én de kracht van de mens: het beste van twee werelden. Als je het ons vraagt tenminste :-)


Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen in het kader van Smart Warehousing? Neem dan contact met mij op!
Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

 

Fotocredit: Pixabay.

 

Ook interessant

Dit is het einde van de blogreeks over Smart Warehousing en de 4 stappen, maar er is nog veel meer interessante content over Smart Warehousing. Dit vind je wellicht ook interessant:

Monique van den Broek
Monique van den Broek helpt je graag verder Neem contact op