22/03/2021


In onze vorige blog schreven we over het stappenplan voor het inrichten van een Smart Warehouse. Een mogelijke invulling hiervan is het ontwikkelen van een Digital Twin, waarin de 4 stappen van Gartner (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive) samenkomen. Je kijkt terug in de tijd en naar de toekomst, voorspelt mogelijke scenario’s, stuurt proactief bij maar bovenal: je bent zeer slim en meer dan efficiënt bezig. Te mooi om waar te zijn? Helemaal niet! In deze blog leggen we uit hoe een Digital Twin kan bijdragen aan de verbetering van warehouse logistiek (Smart Warehousing) en geven we aan hoe je kunt beginnen.


De eerste digitalisatiestap

Een Digital Twin is een virtuele weergave van alle aspecten én de dynamiek van een fysiek systeem. Een warehouse, met veel logistieke processen én veel data (WMS- of sensordata), leent zich perfect voor zo’n digitalisatiestap. Wat de relevante elementen van een Digital Twin zijn verschilt per type warehouse. Maar klantorders, pallets, orderpickers, AGVs en heftrucks spelen vaak een belangrijke rol. De logistieke activiteiten en processen binnen én buiten de muren van een warehouse beschrijven de interacties tussen die elementen en daarmee de dynamiek. Combineer deze bouwblokken met de juiste modellen, datastromen en simulatietechnieken en de fundering voor een Smart Warehouse Digital Twin is gelegd.

Leuk, zo’n digitale weergave van een warehouse zal je denken, maar wat kan ik ermee? Ik kan toch net zo goed mijn warehouse en WMS-data in de gaten houden? Nee! De ultieme Digital Twin helpt je om je warehouse optimaal te benutten door incidentanalyse, real-time monitoring & alerting en scenarioplanning. We leggen uit hoe.


Descriptive & diagnostic: Incidentanalyse

Het voordeel van een Digital Twin is dat het niet alleen de dynamiek op dit exacte moment kent, maar ook in het verleden en toekomst. Dat maakt het mogelijk om ‘terug in de tijd’ te kijken. Dus, onverwachte daling in de productiviteitscijfers? Belangrijke order niet op tijd de deur uit? Even terugspoelen naar het moment waarop het misging en laat je Digital Twin direct de oorzaak identificeren. Maar ook omgekeerd: was de efficiency op een bepaalde dag uitzonderlijk hoog, trek dan lering uit de drivers van deze piek en probeer hier in de toekomst op te sturen.
 


4 stappen van Gartner.
 

Predictive: Real-time monitoring & alerting

Met de juiste modellen en real-time data is een Digital Twin in staat de nabije toekomst te overzien, wat vroegtijdige signalering van bottlenecks en proactieve bijsturing mogelijk maakt. Dreigt vertraging in het pickproces en komt tijdigheid in het geding? Je Digital Twin stuurt een notificatie inclusief advies voor bijsturing. Maar denk ook aan scenario’s waarin bijvoorbeeld het ontvangstproces tijdelijk stil komt te liggen. Hoe lang heb je dan de tijd voordat zich problemen voordoen en welke acties onderneem je? Een Digital Twin geeft inzicht in de impact op de logistieke processen en kan een cockpit ondersteunen bij het maken van acute beslissingen, of in de toekomst zelfs sommige beslissingen autonoom maken.


Prescriptive: Scenarioplanning

Niet alleen verleden, heden en nabije toekomst, maar ook voor innovatie op de lange termijn biedt een Digital Twin uitkomst. Omdat de warehousedynamiek is ingebed in de modellering en simulatie in de kern van de Digital Twin, kan deze ook gebruikt worden voor doorrekening van hypothetische of fictieve scenario’s. Hiermee kunnen vraagstukken worden beantwoord als: heeft mijn warehouse voldoende capaciteit voor een vraagverdubbeling in 5 jaar? Wat is de impact op efficiency wanneer ik extra gangen toevoeg aan het circuit of extra docks bijbouw? Typisch ingrijpende en kostbare beslissingen die je graag eerst in een veilige virtuele omgeving wil testen, zonder enige impact op productie.


Hoe te beginnen?

Hopelijk hebben we je overtuigd van de meerwaarde van een Digital Twins in warehousing. Maar waar begin je? Het is goed je te beseffen dat Digital Twins bestaan in allerlei soorten en maten. Afhankelijk van de gebruiksbehoefte kan het zich bijvoorbeeld concentreren op één onderdeel van een warehouse of op de hele logistieke keten. Ook hoeft een Digital Twin niet altijd elke stap van descriptive tot en met prescriptive te omvatten. Soms heeft enkel een descriptive analyse al een enorme meerwaarde.

Ondanks de verscheidenheid aan Digital Twins hebben ze allemaal drie ingrediënten nodig: data, context en modellen. Databeschikbaarheid en -ontsluiting zijn essentieel om betrouwbare en reproduceerbare inzichten te genereren, en natuurlijk modellen te bouwen. Context is van belang om de dynamiek van de warehouselogistiek scherp te krijgen. Elk warehouse is anders en daarom is domeinkennis van experts uit de operatie onmisbaar. Ten slotte valt of staat een Digital Twin bij zijn vermogen de realiteit te vangen in modellen, die kunnen worden gebruikt om terug of vooruit in de tijd te gaan op basis van beschikbare data.

 

Werken met Smart Warehousing en Digital Twins?

Op elk van deze drie vlakken heeft CQM ruime ervaring, alsook het in de praktijk brengen van Digital Twins. Daarbij houden we van klein beginnen, begrip opbouwen en snel doorontwikkelen. Zo ook wat betreft van Digital Twins. Meer weten? Neem hiervoor contact op met mij, Britt.

Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CQM, volg ons op LinkedIn of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

 

Fotocredit: Pixabay.
Britt Mathijsen
Britt Mathijsen helpt je graag verder Neem contact op