Introduction to Data Science

"Iedereen praat erover, maar niemand doet het", horen wij vaak uit het veld als het over Data Science gaat. Dit 'geluid' uit de markt heeft ons geïnspireerd om een training op te zetten waarin Data science vanuit een breed perspectief wordt gepresenteerd. Immers, de adviseurs van CQM hebben al meer dan 40 jaar ervaring met het toepassen van Data Science in duizenden klantprojecten met altijd een concrete vraag als startpunt en een werkbaar antwoord als eindpunt.
 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in de training Introduction to Data Science aan bod:

 1. Starting with a question: describe, predict, prescribe
 2. Data: little, medium, and big
 3. Methods and Models from
  • Statistics
  • Machine Learning
  • Simulation
  • Optimization
 4. Tools such as:
  • Excel, R, Stata, MatLab, SAS, MiniTab, Aimms, Icron, Python, Spark and more
 5. How to become a great Data Scientist
 6. How to run a Data Science Department successfully

Alle Data Science buzz-words die u kent zijn ondergeschikt aan het uiteindelijke doel: het beantwoorden van een relevante business vraag. De meeste praktijkvragen hebben elementen in zich van zowel ‘Describe’, ‘Predict’, als ‘Prescribe’. Zelden is een praktijkvraag in één hokje te stoppen. Er is altijd de achterliggende wens om de wereld beter te begrijpen (describe), te zien wat er gaat gebeuren (predict) en hoe een goede beslissing kan worden genomen of hoe een product of proces het best kan worden ontworpen of verbeterd (prescribe).
 

Voor wie

Anders dan de andere trainingen van CQM wordt deze introductietraining zowel als een open training aangeboden of als een in-company training. Iedereen met interesse in Data Science 'Beyond the Hype' is welkom. Een open training heeft in dit geval het voordeel dat u als deelnemer kennis maakt met deelnemers uit andere bedrijven die zich bezig houden met dezelfde vragen. De in-company training heeft natuurlijk het voordeel dat ze meer gericht kan zijn op de specifieke behoeftes van uw bedrijf.

Het programma gaat inhoudelijk niet diep in op de besproken methoden. Wel worden alle methoden, modellen en tools vanuit praktijktoepassingen besproken.

Deze training zal daarom zeker aanspreken bij:

 • Managers van Data Science afdelingen.
 • Ondernemers met inhoudelijke interesse naar Data Science.
 • Klanten van Data Science afdelingen.
 • Data Scientists met interesse naar de toepasbaarheid van Data Science.
 • Adviseurs op het gebied van Data Science.


Aan het einde van de training

 • hebben deelnemers vele aspecten van Data Science uit de praktijk van de trainers  gezien en besproken;
 • kennen de deelnemers de relevante methoden, modellen en tools en hoe die zich tot elkaar verhouden;
 • hebben deelnemers de ruimte gekregen om met ‘peers’ en ervaren adviseurs van CQM een eigen Data Science casus te bespreken;
 • kunnen deelnemers het belang van Data Science voor hun bedrijf aangeven;
 • hebben de deelnemers de gelegenheid gehad te netwerken en ervaring uit te wisselen met collega’s bij andere bedrijven.

 

En na de introductie...

De technisch inhoudelijke behandeling van methoden, modellen en tools valt buiten de scope van deze introductie-training. Ze worden besproken in de context van praktijkvoorbeelden waarbij ook alternatieve aanpakken de revue zullen passeren. Maar CQM verzorgt voor u natuurlijk graag trainingen op maat voor u en uw organisatie, waarin we de methoden, modellen en tools die voor uw organisatie relevant zijn, in meer detail bespreken en die aansluiten op het kennis- en ervaringsniveau van de betrokken medewerkers in uw organisatie.

 

Heeft u interesse in een introductie- of maatwerktraining Data Science?

Neem dan contact op met Marnix Zoutenbier, hij bespreekt graag alle mogelijkheden met u.

Drs. Marnix Zoutenbier

Drs. Marnix Zoutenbier

Principal Consultant