Data Science: een term waar niemand meer omheen kan. Of is het juist een term die gedateerd is? Wij vinden van niet en daarom is er de workshop ‘Data Science in 1 dag’. We gaan in op vragen als “Maak je wel optimaal gebruik van alle gegevens die bekend zijn van je klanten, databronnen en jouw eigen organisatie?” en “Benut je alle kansen voor je organisatie om processen te verbeteren en toegevoegde waarde te creëren?”

Data Science speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Op basis van grote hoeveelheden data in combinatie met domeinkennis kun je met Data Science optimale beslissingen in de toekomst nemen. Dit vereist kennis van vakgebieden als wiskunde, statistiek, operations research en informatietechnologie. Deze workshop geeft deelnemers inzicht in de cruciale stappen die nodig zijn om de bedrijfsdoelstelling te vertalen in concrete Data Science projecten.

 

Voor wie

Iedereen met interesse in Data Science 'Beyond the Hype' is welkom. Iedereen die verantwoordelijk is voor het opzetten of het beantwoorden van de vraag hoe je met Data Science toegevoegde waarde kunt creëren voor je bedrijf. En uiteraard ieder ander die nieuwsgierig is naar de rol die Data Science binnen jouw organisatie kan spelen. Denk aan beslissers met lijnverantwoordelijkheid, projectleiders, etc. De technisch inhoudelijke behandeling van methoden, modellen en tools valt buiten de scope van deze introductie-training. Ze worden besproken in de context van praktijkvoorbeelden waarbij ook alternatieve aanpakken de revue zullen passeren.


Deze training zal daarom zeker aanspreken bij:

 • Managers van Data Science afdelingen.
 • Ondernemers met inhoudelijke interesse naar Data Science.
 • Klanten van Data Science afdelingen.
 • Data Scientists met interesse naar de toepasbaarheid van Data Science.
 • Adviseurs op het gebied van Data Science.

Het vereiste denkniveau is HBO+. Voorkennis is niet vereist. Wel is kennis van de eigen bedrijfsdoelstellingen en belangrijkste uitdagingen van het eigen bedrijf noodzakelijk voor goede resultaten van de workshop.


Programma

Tijdens de workshop krijg je inzicht in fundamentele en actuele ontwikkelingen binnen het Data Science-vakgebied en welke vragen je op kunt lossen met Data Science. Hands-on: theorie en die theorie vervolgens bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je kunt zo dus zelf ervaren wat Data Science binnen jouw bedrijf kan betekenen.

 • De trainers maken gebruik van projectvoorbeelden uit de praktijk waarin de terminologie wordt toegelicht:
  • Inclusief CQM-projecten, waaronder het project waarmee we de Nederlandse Data Science prijs in 2017 en 2018 hebben gewonnen
  • Trends & Ontwikkelingen in jouw sector in relatie tot Data Science.
 • Deelnemers spelen de Machine Learning Game waarin wordt ervaren wat complexe algoritmes doen.
 • De trainers bespreken een stappenplan voor Data Science-projecten en lichten dit toe aan de hand van voorbeelden.
 • Deelnemers spelen de Sales Game om te ervaren hoe hun intuïtie hen in de steek kan laten bij het nemen van managementbeslissingen en waardoor dat dan komt.
 • Deelnemers gaan zelf (interactief) aan de slag:
  • Eigen projecten/ervaringen inbrengen, die we koppelen aan de terminologie
  • Eigen bedrijfsdoelstellingen vertalen naar project(en)
  • Eigen project voorbeeld uitwerken van eerste stappen van Data Science-project


Aan het einde van de training

Heb je inzicht in:

 • Trends en ontwikkelingen binnen Data Science;
 • Concrete Data Science voorbeelden uit de praktijk;
 • Een realistisch beeld van de toegevoegde waarde van Data Science voor de eigen organisatie.

Ben je in staat:

 • Data Science-projecten te herkennen;
 • De vertaling te maken van bedrijfsdoelstellingen naar concrete Data Science-projecten;
 • het belang van Data Science binnen de organisatie te herkennen;
 • Een stappenplan voor Data Science-projecten te gebruiken om projecten uit te voeren;
 • Mee te praten over Data Science in vaktermen als: Machine Learning, statistics, Operations Research, optimalisatie, simulatie, beeldherkenning, text analytics, big data, medium data, little data, python, R, describe, predict, prescribe, causaliteit & correlatie, etc.


Heb je interesse in een introductie- of maatwerktraining Data Science?

Neem dan contact op met Monique van den Broek, zij bespreekt graag alle mogelijkheden met je.