First time right: het product design dat de klanten werkelijk willen en producten die aan specificatie voldoen. Dat is het doel van Design for Six Sigma. Het biedt een gestructureerde fact-based werkwijze voor het innovatietraject vanaf de briefing van Marketing tot en met de productie vrijgave.

Waar Lean SixSigma/DMAIC gaat over het verbeteren van bestaande processen door het oplossen van problemen, gaat Design for Six Sigma over het voorkomen van problemen.

De werkwijze bestaat uit een aantal fases, te weten: preDfSS, Define, Identify, Design, Optimize, Verify en Monitor. Iedere fase is weer opgedeeld in een aantal substappen met bijbehorende deliverables en tools waarmee de deliverables bereikt kunnen worden. 

In DfSS is er in het bijzonder aandacht voor de volgende aspecten:

 • Project Definition: Wat is het belang van het project? Wat gaan we voor wie oplossen?
 • Human Dynamics: Hoe weet ik wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn en hoe krijg ik die op één lijn? Voor het Human Dyanamics deel werken we samen met onze vaste partner Berenschot.
 • Voice of the Customer: hoe zorg ik er nu voor dat ik ontwerp wat de klant werkelijk wil?
 • Technical Performance: Hoe zorg ik ervoor dat het product straks aan de specificaties gaat voldoen?
 • Fact-based beslissingen bij iedere ontwerpstap. 

 

Inhoud

CQM verzorgt uitsluitend maatwerk trainingen, zodat we precies aan de wensen van de klant voldoen. Voorbeelden uit en toepassing op de eigen organisatie staan centraal. Om je toch een idee te geven, de volgende onderdelen komen altijd aan bod:

 • DfSS phases
 • DfSS way of working
 • Statistical tools
 • DfSS or Statistical exercises
 • Toepassing in projecten van de deelnemers

 

De volledige training, dus ook lesmateriaal, duur en certificering, wordt afgestemd op jouw wensen en de doelgroep van de training. Maar voor álle maatwerk CQM-trainingen geldt: Dagelijkse werkomgeving staat centraal, Praktijk-vraagstellingen zijn van primair belang, Coaching en training on-the-job behoort tot de mogelijkheden, en 'levenslange' after training service!

 

Aan het einde van de training

 • zien deelnemers het belang van DfSS voor hun organisatie en hun eigen dagelijks werk in;
 • kennen deelnemers de DfSS fases, substappen en deliverables;
 • begrijpen deelnemers de plaats van de DfSS binnen de bestaande (PCP mijlpaal)procedure;
 • kennen deelnemers de (statistische) technieken en hebben ervaring met het toepassen opgedaan;
 • kunnen deelnemers DfSS in hun eigen werksituatie zelfstandig toepassen in niet te complexe situaties. Voor complexere situaties wordt coaching aanbevolen;
 • zijn deelnemers bedreven in het toepassen van DfSS met Minitab en de Excel add-in CQM_EfP.

 

Wil je meer informatie over een maatwerktraining DfSS in úw organisatie?

Neem dan contact op met Bert Schriever.