Statistics in R&D

De doelstelling van de training is dat de R&D engineers zich bewuster zijn van de betrouwbaarheid van hun conclusies OF het trekken van juiste conclusies uit data en het opzetten en analyseren van goede experimenten wat ‘ins en outs’ van statistiek en het doen van experimenten in een R&D omgeving. De training heeft zowel aandacht voor de theorie als de toepassing. De statistische theorie wordt daarbij levendig gebracht in de taal van de R&D-engineer. Bij de meeste bedrijven spelen vaak een aantal ‘standaard’ statistische vraagstellingen zonder dat de R&D’ers dat weten/zien. We geven voor de standaard vraagstellingen een standaard aanpak, ondersteund door software. Daarmee spreekt ook iedereen dezelfde taal.

 

Inhoud

CQM geeft alleen in-company trainingen die zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemers en hun bedrijf. Om u toch een idee te geven; een meerdaagse training kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan:

 1. Introduction 
 2. Basis Statistics
 3. Process performance 
 4. Measurement System Evaluation 
 5. Significance testing 
 6. DoE 1 t/m 7 (afhankelijk van de kennis en ervaring die deelnemers hebben)
 7. Afsluiting en evaluatie
 8. Certificering (optioneel)

Indien u behoefte heeft aan verdere statistische ondersteuning kunt u daarvoor natuurlijk bij CQM terecht. CQM streeft ernaar om in dergelijke gevallen de docent als consultant in te zetten. Hij is tenslotte bekend met uw medewerkers en de praktijkproblemen van uw organisatie.

 

Aan het einde van de training

 • zien deelnemers het belang van statistiek en DoE voor R&D;
 • kennen deelnemers de (statistische) technieken en hebben ervaring met het toepassen opgedaan;
 • kennen deelnemers de basisprincipes van statistiek en DoE (en de risico’s van onhandig gebruik van statistiek en DoE);
 • kunnen deelnemers statistiek en DoE in hun eigen werksituatie zelfstandig toepassen in eenvoudige situaties. Voor complexere situaties wordt coaching of consultancy aanbevolen;
 • zijn de deelnemers bedreven in het werken met de Excel add-in CQM_EfP.

 

Bent u geinteresseerd in een maatwerk training Statistics in R&D?

Een maatwerk training waar de nadruk niet ligt op saaie tools, wiskunde of knoppen aanklikken in Minitab, maar op de fact-based aanpak van échte R&D-vragen! Voor meer informatie neemt u contact op met Bert Schriever.

Dr. Bert Schriever

Dr. Bert Schriever

Partner