Het doorvertalen van specificaties op het eindproduct naar specificaties voor de onderliggende modules, naar specificaties van de daar weer onderliggende componenten, onderdelen en processen - is een standaard design activiteit. Desondanks resulteert het bij de meeste product designs in een onbalans van specificaties. Bijvoorbeeld: modules die aan specificaties voldoen, maar het uit de modules samengestelde systeem voldoet niet aan specificaties. De gehanteerde werkwijzes resulteren in ‘onder’- of ‘over’-gespecificeerde designs.

De CQM werkwijze voor Tolerance Design resulteert in uitgebalanceerde toleranties in de hele keten van eindproduct tot componenten en processen. In de Tolerance design workshop leren we de deelnemers deze werkwijze en wordt er geoefend met real-life cases en aan cases die de deelnemers zelf inbrengen. Tijdens de workshop staat het software tool ‘CQM Tolerance Designer’ centraal.

 

Inhoud

Afhankelijk van jouw wensen en het niveau van de deelnemers, maken we samen met jou een maatwerk programma voor de training,
Een uitgebreide Tolerance Design Workshop kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Basis statistiek Measurement System Analysis (R & R)
 • Process capability en stabiliteit
 • Lange & korte termijn spread
 • Transferfuncties
 • Statistische toleranties
 • Spreiding berekenen met spread
 • Monte Carlo simulatie
 • Design capability voorspelling
 • CQM Tolerance Designer
 • Impact van (kritische) parameters
 • Spread problemen oplossen

 

Aan het einde van de training

 • kennen deelnemers de basisprincipes van tolerantie rekening;
 • kunnen de deelnemers bestaande tolerantie ketens beoordelen op ‘over’- of ‘onder’-specificatie;
 • kennen deelnemers de (statistische) technieken en hebben ervaring met het toepassen opgedaan;
 • kunnen de deelnemers zelfstandig een tolerantie keten opstellen opstellen en doorrekenen volgens de CQM werkwijze en met behulp van de CQM Tolerance Designer;
 • zijn de deelnemers bedreven in het werken met de CQM Tolerance Designer software.

 

Wil je meer informatie over de in-company maatwerktraining Tolerance Design?

Neem dan contact op met Peter Stehouwer.